Využití manažerských způsobů vedení při práci v nemocnici není jednoduché. Nemocnice totiž není výrobní podnik a její vedení může ovlivnit počty a věkovou strukturu pacientů jen stěží. Obchodní strategie zaměřená na klienty - pacienty - v tomto případě neúčinkuje vždy tak, jak slibují manažerské učebnice. Kdo by se taky chtěl stát pravidelným návštěvníkem nemocnice?

Na druhou stranu - předpokladem dobrého fungování firmy je nastavení řídicích procesů uvnitř společnosti, což platí i v nemocnicích. Jedním z pilířů fungování nemocnice jako obchodní společnosti je proto právě kvalitní střední a vrcholový management.

Pracovníci toho středního, tedy primáři a vrchní sestry, však na svoji práci budou vždy nahlížet primárně z pozice zdravotníků, kterým jde hlavně o zdraví pacienta. Ekonomiku stavějí až na druhé místo. Vedení nemocnice však musí sledovat převážně ekonomický aspekt. Dostáváme se tak do věčného "konfliktu". Lékaři se vždy rozhodnou pro blaho pacienta - i za cenu vyšší finanční nákladnosti.

Zdravotnictví nemůže být socialistické

Pokud je ředitelem nemocnice ekonom, rozhodnutí, která jsou podle něho zbytečně drahá, může chápat jen těžko. Uplatňování manažerských způsobů řízení v nemocnici lze často přirovnat k prorážení ledu. Obchodní firmy fungují již řadu let v tržním prostředí a zdá se nám to normální. Na zdravotnictví však stále nahlížíme jako na majetek nás všech.

Tento pohled se od roku 1989 nezměnil. Málokdo má odvahu říci nahlas, že zdravotnictví není a ani nemůže být socialistické. A to je zásadní konflikt. Přestože nemocnice plní "poslání" a má navracet lidem zdraví, za předpokladu, že není dotovaná zřizovatelem, jde o normální obchodní společnost. To znamená, že by měla generovat zisk. A proto také musí být řízena jako každá jiná obchodní společnost - i když to může být velmi těžké.

Rostislav Verner
ředitel Nemocnice Boskovice

Související