Petr Prokš (57)

Vzdělání
Vystudoval filozofii a historii na Karlově Univerzitě v Praze.

Kariéra
Od studií se zabývá politickými dějinami 19. a 20. století, zejména velmocenskou politickou Německa a Rakousko-Uherska v souvislosti s první světovou válkou. Nyní je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd České republiky. Mimo jiné je autorem prací Konec říše Habsburků, Politika císařského Německa vůči carskému a sovětskému Rusku a nejnověji i knihy Habsburkové a Velká válka 1914 až 1918.

Ekonom v iPadu

Týdeník Ekonom (včetně tohoto článku) si můžete přečíst i na vašem iPadu.

APLIKACI STAHUJTE ZDE.

Po dvě desetiletí se historik Petr Prokš z Akademie věd zabývá příčinami vzniku 1. světové války a expanzivními plány tehdejších velmocí, v prvé řadě Německa. Podle něho je nejlepší ochranou před stíny minulosti pevná Evropská unie. Ekonomické problémy, nacionalismus a populismus by na rozvaleném kontinentu mohly oživit dávno zaváté problémy, včetně sudetoněmecké otázky.

Je třeba bát se Německa?

V současné době, přes historické reminiscence a ekonomickou sílu, určitě ne. Jde o zemi, která je hospodářsky i politicky oporou demokratického systému nejenom v Evropě, ale v celém světě.

Přesto vyvolalo dvě světové války...

Jistě na to nelze zapomínat, tyto smutné záležitosti je však nutné přenechat historikům. První světová válka byla motivována velmocensko-nacionalistickými požadavky, a ty ustupují do pozadí před globálními problémy.

Existuje ještě sudetský problém, nebo ho již odvál čas?

Na obou stranách to stále představuje velký lidský problém s pocity neodčiněných křivd. V praxi závisí na tom, do jaké míry nároky sudetských Němců budou mít podporu oficiální německé politiky a nakolik by jim pak česká vláda ustupovala. Nelze vyloučit, že tento problém opět nabere na intenzitě, zejména pokud budou narůstat ekonomické těžkosti.

Takže podle vás je existence Evropské unie existenčním zájmem Česka?

Česká republika nemůže existovat sama o sobě. Musí být zapojena do nějakého širšího integračního celku.

Bude existovat český stát ještě za sto let?

Pokud se nastane nic radikálního, tak český stát má docela slušnou perspektivu. Záleží na nás, na Češích. Stále se ptáme, co udělá Německo, jak se bude vyvíjet Evropa i svět. Zapomínáme, co my sami děláme proto, abychom si svůj národní stát zachovali.

Dovedete si představit, že se Evropská unie rozpadne?

Spíše se bude modifikovat. Jsou v ní dva dominantní státy, Německo a Francie. Ostatní se dívají na unii trochu jako na nástroj prosazování zájmů této dvojice. Pokud se tento dojem podaří zmírnit, tak má unie šanci přežít. Jiná varianta stejně není. Nacionalizace Evropy by byla katastrofou a mohly by vzniknout ohromné disproporce. Nejenom ekonomické, ale i politické, společenské a mocenské.

Nedošlo ale už ke zlomu? Němečtí voliči dávno nejsou ochotni tak štědře přispívat.

Je nutné připomenout, že peníze, které Německo do Evropské unie investuje, se mu vracejí prostřednictvím ekonomických vazeb pokrývajících celý kontinent. Buď někam vyváží, nebo jinde buduje vlastní podniky. Ne všichni Němci si to uvědomují a tak skutečně může přijít populistický politik, který hlasy prvoplánově útočící na Evropskou unii zneužije. Před tím nelze zavírat oči.


Pokračování rozhovoru s historikem Prokšem si můžete přečíst v posledním vydání týdeníku Ekonom, který vyšel ve čtvrtek 8. března, nebo pod odkazem níže:

banner 2
Související