Sonja Baťová není "jen" vdova po podnikatelské legendě Tomáši Janu Baťovi. Sonja Baťová je pozoruhodně energická dáma s jasnými názory. Plynně hovoří pěti jazyky, cestuje po světě, pečuje o odkaz svého muže, podporuje rodinný byznys a zároveň usiluje - a v jejím případě nejde o prázdnou frázi - o lepší svět. Pořádá diskusní fóra a setkání se zajímavými osobnostmi na téma odpovědný kapitalismus, podporuje etiku podnikání.