Počet stran: 672
Autoři: Jan Dědič/Ivana Štenglová/Radim Kříž/Petr Čech

Akciová společnost je druhou nejpoužívanější formou podnikání vedle společnosti s ručením omezeným. I z tohoto důvodu vychází již v sedmém vydání kniha "Akciová společnost". Zpracovává čtyři roky od posledního vydání, kdy bylo přijato více než 20 novel obchodního zákoníku. Kromě toho ale vznikly i zákony o přeměnách společností nebo nabídkách převzetí, které změnily úpravu přeshraničních fúzí nebo nabídek převzetí akcií. Kniha pomáhá při orientaci v této problematice, a to i přehledem judikatury k akciovým společnostem.

Tomáš Hülle

Související