Další očekávané novinky roku 2012

- změny v insolvenčním řízení
- úprava katastrálního řízení
- zpřísnění zaměstnávaní cizinců
- přísnější regulace hazardu
- rekodifikace celého soukromého práva (v senátu)
- zavedení mediace pro řešení sporů (ve sněmovně)
- zrychlení exekucí a změny v dražbách (ve sněmovně)
- nová úprava pro firmy mající významnou tržní sílu (projednáno vládou)

Začátek roku 2012 není pro manažery firem a podnikatele rozhodně nudný. Téměř všechny společnosti čeká například nové podepisování smluv se statutárními orgány, přepracování vzorových pracovních smluv, zavádění prevenčních programů a příprava výhodnějších smluv s obchodními partnery.

Spousta podnikatelů by si mohla říci, že jim nestojí za námahu do detailu se zabývat všemi změnami. Pokud to však udělají, mohou jim novinky dokonce vydělat peníze. Příkladem může být třeba možnost přesné dohody s obchodními partnery na odpovědnosti. Po 20 letech už si totiž konečně mohou podnikatelé domluvit, že nebudou odpovídat za škodu vyplývající z jejich smluv. Je to účinný nástroj pro kontrolu rizik, který by měl zajímat zejména dodavatele jakýchkoli produktů či služeb.

Firmy budou trestně odpovědné

Naopak, podnikatelé nebudou moci uzavírat se spotřebiteli tak snadno rozhodčí doložky, což zkomplikuje vymáhání pohledávek. Obchodníci budou muset spotřebitele pečlivě informovat nebo jít s nárokem k soudům, které jsou pověstné pomalostí.

Řada společností se stejně tak už nyní obává možností trestního stíhání. Situace však zřejmě nebude tak žhavá, jak si často představují. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob sice prošel legislativním procesem na podzim neskutečně rychle, ovšem nelze předpokládat, že by se státní zastupitelství hned od ledna pustilo do nějakých masivních akcí a začalo firmy stíhat a trestat.

I tak se však během prvních měsíců musejí majitelé firem zamyslet, nakolik důvěřují svým statutárním orgánům či zaměstnancům. Ti je totiž mohou v krajním případě i zlikvidovat, pokud si ovšem firmy včas nenastaví vnitřní prevenční mechanismy a nezbaví se tak trestní odpovědnosti.

Změn je ale mnohem více. Například úprava pracovního práva posiluje pozici zaměstnavatelů. Uchazeči o veřejné zakázky zase čeká spousta práce se splněním nových požadavků, jako je například dokládání referencí. V daňové oblasti pak kromě zvýšení DPH dojde k úpravě odčitatelných položek. Manažeři s nadprůměrnými příjmy zase ušetří na pojištění na sociální zabezpečení a velké firmy se konečně dočkají svého "vlastního" finančního úřadu.

Právní změny 2012 - obsah

- Zákoník práce - více čtěze ZDE
- Obchodní zákoník- ZDE
- Zákon o trestní odpovědnosti firem - ZDE
- Zákon o veřejných zakázkách - ZDE
- Souběh funkcí - ZDE
- Rozhodčí řízení - ZDE
- Přeměny obchodních společností - ZDE
- Smluvní právo - ZDE
- Daně, mzdy, důchody - ZDE

Související