Odpovědný orgán: SFO (Serious Fraud Office)
Zdroj: The Lawyer

Všichni podnikatelé na světě s vazbami na Británii se obávají dopadů zákona, který umožňuje trestat za korupci mimo Spojené království. První vyšetřený případ ale nenasvědčuje, že by měli mít důvod ke strachu. Šesti lety vězení za korupci byl podle tohoto zákona potrestán britský soudní úředník Munir Patal za to, že přijal úplatek ve výši 500 liber za vymazání dopravních přestupků z veřejných rejstříků. Kritika se snesla na výši uloženého trestu, protože v řešeném případě byl výrazně vyšší, než bývaly ukládány tresty podle starého zákona. Pro podnikatele po celém světě by to mělo znamenat, že pokud tresty přijdou, tak budou vysoké - pokud tedy přijdou. V prvním případě totiž nedošlo ke stíhání i mimo hranice.

Tomáš Hülle

Související