Na trhu právních služeb vládne v posledních letech tvrdá cenová válka a pro klienty není snadné rozhodnout se, kterou advokátní kancelář zvolit. Odborníci se ale shodují, že je třeba vybírat pečlivě. "Nezkušená kancelář práci komplikuje, prodlužuje a v mnoha případech se potom kvůli tomu ani obchod neuzavře," upozorňuje na možná rizika Robert Němec, partner PRK Partners.

PRK Partners se umístila v letošním ročníku soutěže Právnická firma roku jako nejlepší domácí kancelář - zejména díky své práci v bankovním a pracovním právu.

Čím je PRK Partners výjimečná oproti jiným kancelářím?

Naší velkou předností je vysoká kvalita práce. Ta má u nás vždy přednost před velkým počtem případů. Nesnažíme se získávat velké množství zakázek za nereálně nízké ceny jen proto, abychom mohli vykazovat velký podíl na trhu a byli více vidět. Kancelář navíc poskytuje komplexní právní službu a má široké spektrum od bankovního práva, přes korporátní až po právo pracovní.

Teď ale hovoříte o něčem, čím se přinejmenším prezentuje většina kanceláří na trhu...

Slova v prezentacích nic nestojí. S právem je to podobné jako s jinými obory. Každý obvodní lékař studoval celou medicínu a může pacienty léčit od hlavy k patě. Pokud ale mají vážnější problém, tak půjdou do většího zdravotnického zařízení, kde bude specializované pracoviště. Podobně je tomu s advokátními kancelářemi. Za naším tvrzením naleznete celý tým právníků, kteří od rána do večera po celý rok praktikují pracovní právo. To může říci málokdo na trhu.

Vaše kancelář je především známá právě díky bankovnímu právu. O tom se ale tvrdilo, že je nejlépe zná zahraniční konkurence. Je to stále pravda?

Zahraniční kanceláře do Česka přinesly podstatnou část know-how, ale to, že jsou v tomto oboru vždy nejlepší, dávno není pravda. Nicméně jsou oblasti, kde mají silnější pozici díky pobočkám v Londýně. Ostatně, v Londýně naleznete pět advokátních kanceláří, které jsou skutečně první liga. Dvě z nich přitom mají vlastní kanceláře v Praze. S ostatními třemi, které zde kanceláře nemají, pravidelně spolupracujeme. Sdílíme s nimi své know-how, vysíláme k nim naše právníky na praxi, společně prodáváme služby.

Jsou transakce, na které si netroufnete, když nemáte přímé napojení na Londýn?

Slovo "netroufnete" pro nás neexistuje. Přímé napojení máme. Rozdíl mezi námi a zahraničními kancelářemi v Česku je jen ve jménu a v tom, že naše spolupráce s Londýnem neznamená exkluzivní napojení na jednu jedinou kancelář.

Jaký objem práce pro zahraničí vykonáváte?

Čistě v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů u nás pracuje pět partnerů. Většina z nich částečně pro zahraniční klienty, ale jeden partner je vytížený jen prací z Londýna.

PRK má na trhu mezi ostatními pověst kanceláře, která si udržuje vysokou kvalitu, ale dělá ji za přijatelnou cenu. Je to nálepka, se kterou byste souhlasili?

To nám lichotí. Jak bylo řečeno, nepodbízíme se cenami, ale máme výhodu v tom, že jsme nezávislí a svou cenovou politiku si určujeme sami. Ceny tak můžeme přizpůsobit případ od případu. Navíc nejsme kancelář, kde by nejzkušenější právníci trávili čas marketingem a rozvojem byznysu.

Pro jaký typ klientů pracujete?

Naše kancelář byla vybudována především na dlouhodobé práci pro zahraniční investory. Klienty máme mnoha různých typů. Odlišná je situace třeba u bank. Každá z nich má panel se jmény několika kanceláří a pokud si vybírá, tak provádí minivýběrová řízení podle ceny, rychlosti, ale i zkušeností. Stále častěji vykonáváme práci i pro start-upy, které přicházejí s nápadem, ale nemají prostředky. Naší filozofií je, že žádný klient není malý, protože každý byznys někde začíná.

Když tito klienti nemají peníze, jak k nim přistupujete?

Snažíme se nabídnout cenovou efektivitu. Když kancelář pracovala mnohokrát na podobných transakcích v minulosti, je schopna poskytnout cenově efektivní službu. Typickým příkladem je příprava firmy na prodej, neboli právní a daňový audit. Ctíme ale etická pravidla a nenabízíme své služby aktivně někomu, kdo o ně nestojí. Pravidla mají svůj smysl a nechtěl bych skončit jako právníci ve Spojených státech, kteří čekají u silnice až někoho srazí auto, aby mu mohli dát vizitku.

Co je pod pojmem cenová efektivita?

Nemáme ceník, který bychom měli vyvěšený na internetových stránkách. Cena záleží na typu práce. Vymáhat pohledávky ve velkých objemech nebo dělat právní audity jsme schopni mimořádně efektivně. Pokud naopak dodáváme řešení, které je unikátní a pro klienta vysoce ziskové, nestydíme se požádat o adekvátní odměnu.

Vaším externím poradcem je i Bohumil Havel, autor zákona o obchodních korporacích. Nebojíte se, že někdo nařkne vaši kancelář z toho, že se snaží ovlivňovat tvorbu zákona?

Legislativní činnost Bohumila Havla předchází spolupráci s PRK. Rozhodně se nepovažujeme za spolutvůrce. Přijetí nových liberálnějších právních předpisů ale otevřeně podporujeme, protože přináší to, co je jinde standardem. Někteří z advokátů naší kanceláře vyrostli a studovali v zahraničí, když jim dáte návrh zákoníku do ruky, říkají "ano, tohle známe a víme, že to funguje". Užitečnosti změny prostě věříme.

Jak ta spolupráce probíhá?

Propojujeme teorii s praxí, právo s byznysem. Vzájemně jsme si přínosem, protože Bohumil Havel cítil, že by potřeboval nahlédnout na to, jak se zákony chovají v praxi. Sám je hlavně akademik a teoretik. Samozřejmě se tím snažíme podpořit dobré jméno naší značky. Odborná činnost je podle nás nejlepším nástrojem propagace.

Kromě Bohumila Havla se ale spekuluje i o budoucnosti Karla Eliáše, tvůrce nového občanského zákoníku. Je nějak spojená s vaší kanceláří?

Ano. Ze stejných důvodů jsme nabídli spolupráci i profesoru Eliášovi. Ten nám udělal radost, protože ji přijal.

Objevila se za poslední rok nějaká transakce, kterou považujete za skutečně zajímavou?

Každá transakce je něčím výjimečná. Zmínil bych naši práci pro Westinghouse v souvislosti s tendrem na rozšíření Temelína, nebo práci na akvizici různých tepláren pro GDF Suez.

Tomáš Hülle


"Pokud dodáváme řešení, které je unikátní a pro klienta vysoce ziskové, nestydíme se požádat o adekvátní odměnu," říká Robert Němec, partner PRK Partners. Foto: Jan Rasch

Související