Většině lidí stačí na to, aby si vytvořili alespoň základ názoru na člověka, jediné setkání. Při příležitostech typu obchodní schůzky či mediálního vystoupení se vyplácí s tím počítat.

Týdeník Ekonom přináší sedm tipů, jak zabodovat na první dobrou:

1. Trénink se zúročí

První dojem, který člověk vyvolá, závisí na mnoha faktorech. Některé z nich lze ovlivnit jen stěží. To, že si náš protějšek potrpí na vysoké či naopak drobnější lidi, sice může být zajímavá informace, ale snažit se vyrůst či zmenšit do požadovaných rozměrů je zbytečné. Nejsme Alenka v říši divů. Jsou věci, s nimiž prostě nezbývá než se smířit.

Podoba mnoha dílků, z nichž si náš partner poskládá mozaiku svého dojmu z nás, ovšem zůstává v naší moci - počínaje psychickým rozpoložením, přes oblečení až po naše slova. A nevyužít té moci by byla chyba. "Komunikovat s grácií se může naučit každý.

Povedlo se to i našemu klientovi, který při prvním nácviku vystoupení před kamerou na otázku "Kdo jste a co ve vaší firmě děláte?" odpověděl "Jéje, to ani nevím," vzpomíná mediální trenérka Jana Bryndová. Devadesát procent úspěchu tkví v přípravě. Člověk, který se může opřít o pevné základy, riziko podobných výpadků podstatně sníží.

2. Nebojte se improvizovat

Prezentaci nemůžeme nikdy naplánovat do detailů - a jednání už vůbec ne. Snaha držet se za každou cenu předem připraveného scénáře bývá kontraproduktivní - ostatní lidé totiž nejsou herci, kteří by ten scénář znali a byli ochotní se jím řídit.

Plán je tedy třeba nejen mít, ale i umět měnit. "Jádrem přípravy jsou smysl a cíl prezentace či schůzky. Smysl je odpověď na otázku, proč tam jdeme, a cíl je situace, jíž hodláme dosáhnout. To, že si člověk uvědomuje, jaký je jeho smysl a cíl, mu umožňuje modifikovat postup v případě, že se situace vyvíjí překvapivě," vysvětluje manažerský konzultant Jiří Plamínek. Cvičit však můžeme i zvládání neočekávaných situací. "Schopnost improvizovat je k nezaplacení.

Rozvíjet ji lze téměř neustále. Stačí rozhlédnout se okolo sebe, vybrat si určitý předmět - třeba tužku - a jednu minutu o něm bez přípravy hovořit," doporučuje Martin Březina, jednatel komunikační agentury Bonmedia.

3. Nemusíte být perfektní

S trochou nadsázky lze říci, že nezáleží ani tak na tom, co říkáme, ale jak to říkáme a jak u toho vypadáme. "Výzkumy ukázaly, že to, jak naše sdělení zapůsobí na ostatní, závisí ve skutečnosti jen ze sedmi procent na obsahu. Padesát pět procent ovlivňuje řeč těla a celých 38 procent toho, jak působíme, závisí na hlase, intonaci, přízvuku a artikulaci," konstatuje specialistka na oblast rozvoje kariéry Simone Jansonová v knize Jak nebýt perfektní, ale úspěšný (v češtině ji vydalo nakladatelství Grada v roce 2010).

Lidé, kteří chtějí podat bezchybný výkon, podle ní mají sklon působit vystresovaně, hekticky, křečovitě a nejistě, což jejich prezentaci samozřejmě neprospívá. Snaha o perfektní výkon tedy bývá kontraproduktivní. Mnohem lepší je vstupovat na scénu prostě s tím, že uděláme to nejlepší, co je v našich silách, a s vědomím, že pokud nepředvedeme bezchybný výkon, neznamená to selhání.

4. Kopírujte gesta

Pokud si chceme svého partnera naklonit, můžeme se uchýlit i k drobným lstím. Sympatie můžeme ve svém protějšku vzbudit tím, že se mu nenápadně přizpůsobíme. "Toho můžeme docílit kupříkladu tím, že budeme zrcadlit některá jeho gesta či polohu těla, nebo tím, že budeme volit podobná slova i rytmus a rychlost řeči," naznačuje ředitel vzdělávací společnosti Top C Michal Kopřiva.

Zároveň však upozorňuje na to, že by se nemělo jednat o prvoplánové napodobování. To totiž působí nepřirozeně - a navíc hrozí nebezpečí, že všímavější partner odhalí, že věci nejsou takové, jaké se zdají. "Souznění vzbuzující sympatie je jistě možné uměle vyživovat - kupříkladu zmíněnými shodnými gesty, ovšem k vybudování stabilního porozumění vede především upřímnost a opravdovost," zdůrazňuje Jiří Plamínek.

5. Konverzujte s citem

Naši manažeři se ještě stále nenaučili konverzovat. "Již při takzvaném small talku, tedy ve fázi zdvořilostního a nezávazného povídání, se vyptávají na věci, které jsou zcela nevhodné. Hovoří o svých nemocích, pomlouvají nadřízené či kritizují své obchodní partnery," přibližuje specialistka na problematiku obchodního a diplomatického protokolu Soňa Gullová.

Nezajímavá konverzace se sice naproti tomu může zdát jako zbytečná ztráta času, ale i ona má svůj význam. Dává totiž prostor k tomu, abychom se "naladili" na našeho partnera a odhadli, jaký styl komunikace zvolit, až se přiblížíme k jádru setkání.

"Z reakcí partnera na nezáludná témata typu proměnlivosti počasí nebo stavu našich silnic zpravidla snadno poznáte, s jakým úmyslem za vámi přišel či vás pozval," říká manažerský konzultant Jiří Plamínek.

6. Vyčistěte si boty

Jde-li člověk mezi lidi, kteří ho neznají, a chce dobře zapůsobit, je třeba, aby si uvědomil, že mnoho z nich ho bude minimálně podvědomě posuzovat podle toho, co má na sobě. Snad je to povrchní, ale ten, kdo ho vidí prvních pár vteřin v životě, pravděpodobně nepozná, že je specialista ve svém oboru a navíc má dobré srdce, zato si může všimnout špinavých bot či jediných džínů v záplavě obleků a kostýmů.

To, co máme na sobě, zkrátka podstatně ovlivňuje chování našeho okolí - ale i naše vlastní. Pocit, že jsme vhodně oblečení, nám totiž může dodat pocit jistoty. "Správnou volbou oděvu můžeme zdůraznit naši osobnost, cíle i pocity. Jinak budeme vnímáni, pokud přijdeme ve značkovém padnoucím obleku, a jinak, pokud přijdeme v obleku, který již dávno vyběhl z módy," konstatuje ředitel vzdělávací společnosti Top C Michal Kopřiva.

7. Dívejte se do očí

Oční kontakt patří k nejsilnějším nástrojům komunikace. Tomu, kdo se svému protějšku neumí podívat do očí, hrozí v lepším případě to, že za sebou zanechá dojem nejistého a nesebevědomého člověka, v horším pak někoho, komu není radno věřit. "Pohled ukazuje emoce, které se velmi často snažíme z různých důvodů zakrýt. Ten, kdo lže, může například jen těžko zabránit zužování svých zorniček," říká Michal Kopřiva.

Lidé mají - ať už vědomě či nevědomě - tendence hledat v očích svého protějšku informace, které jim doplní jeho verbální sdělení. Tím, že jim k tomu nedáme příležitost, můžeme zbytečně pokazit dojem, který po sobě zanecháme. Toto pravidlo ovšem neplatí bez výjimky. "Pro většinu asijských zemí je příznačný nepřímý oční kontakt. Japonci považují fixaci očima za výraz agrese, naopak vyhnout se přímému očnímu kontaktu je výrazem úcty," podotýká Soňa Gullová.


 

Co radí manažeři:

Věcná příprava je důležitá.

Peter Weiss,
ředitel sítě prodejen s elektronikou Expert Elektro

Před každým jednáním se soustředím především na to, abych byl po věcné stránce profesionálně připraven. Také považuji za důležité být na domluveném místě včas. Podle mého názoru se ale na to, aby člověk udělal stoprocentně dobrý dojem, připravit nedá. Působilo by to příliš uměle. Nejdůležitější věcí, které si všímám, je, zda je příběh člověka reálný a působí-li přirozeně. Vadí mi, pokud někdo tvrdí, že udělal rychlou a bezchybnou kariéru a za sebou má pouze samé úspěchy. Sympatičtější je mi člověk, který občas chyby dělá a bere je s humorem.

Vadí mi přílišná sebejistota.

Martin Hruška,
ředitel lidských zdrojů advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

Při jednání je podle mého názoru důležitá hlavně schopnost přizpůsobit se dříve neočekávaným podmínkám. První, čeho si všímám, je oblečení, a pak hned podání ruky. Podstatnější je pro mě ale celkový styl komunikace. Vadí mi arogance a přílišná sebejistota, za sympatickou považuji přiměřenou uvolněnost. První dojem je důležitý, ale přesto se snažím na něm neulpívat a názor si udělat až po bližším seznámení s daným partnerem.

Důležitá je zdravá komunikativnost a slušné chování.

Sylvie Šnajberková,
manažerka lidských zdrojů IT společnosti WBI Systems

Chci-li zanechat dobrý dojem, soustředím se na přátelské, otevřené, a pokud možno přirozené vystupování odpovídající situaci a osobě, se kterou se mám setkat. Pokud je to ku prospěchu věci, volím neformální přístup. Při prvním setkání si všímám zejména nonverbální komunikace. Ta ve většině případů prozradí o člověku mnohem více než slova. Sympatický je určitě pozitivní přístup, otevřenost, zdravá míra komunikativnosti a schopnost pružně reagovat na konkrétní situace. Vadí mi lhaní nebo zamlžování a samozřejmě chybějící zásady slušného chování.

Upravený zevnějšek a dochvilnost - to je zásadní.

Radomír Taláb,
jednatel společnosti specializující se na přímý prodej Blue Ocean Management

Zásadní je upravený zevnějšek. Nejdůležitější jsou detaily - vyčištěné boty, oholená tvář, ostříhané nehty... Každý nedostatek může v protějšku vzbudit dojem neserióznosti či lajdáckosti, kterou si okamžitě převede do své představy o spolupráci. Důležitá je dochvilnost a připravenost na jednání. Mám rád sebevědomé lidi, ale ne všeználky. Jednání se snažím vést na neformální bázi. Tajnůstkaření a velký odstup není můj styl. Pět let dělám obchod. Za tu dobu se u mě vyvinul instinkt, díky němuž jsem schopen odhadnout člověka během prvních vteřin. Dále už svůj názor pouze modifikuji. Většinou se nemýlím.

Související