Všichni sousedé České republiky jsou součástí Evropské unie a nemají takové hospodářské problémy jako některé středomořské státy. Je tedy nabíledni, že právě sem budou české firmy expandovat.

Přestože se v Evropské unii právní řády členských zemí navzájem přibližují, čeká na podnikatele nejen cizí trh, ale i právní kličky.