Je správné mít v jakékoli oblasti střednědobou koncepci. Měla by ovšem stát na pevnějších základech, než je pouhé popření koncepce minulé.

Bohužel tento dojem vyvolává nová vládní koncepce bydlení, která klade velký důraz na podporu nájemního bydlení a opomíjí prioritu minulé vlády, tedy podporu vlastnického bydlení a obnovy zanedbaného českého bytového fondu.

Podpora nájemního bydlení pro skupiny, které si nemohou dovolit komerční podmínky nájmu, jistě dává smysl v rámci sociální politiky státu, tedy alespoň pokud je chytře provázaná se systémem sociálních dávek.

Nicméně chybí jakákoli analýza prokazující, že investice jdoucí právě tímto směrem jsou ty nejefektivnější a měly by být jedinou cestou, jak stát podporuje důstojné bydlení pro své občany.

Naproti tomu minulá zkušenost, kdy stát podporoval vlastnické bydlení a kladl velký důraz na modernizaci bytového fondu, ukazuje, že lidé se o svůj majetek chtějí starat a místo okamžité spotřeby jsou ochotni rozumně investovat.

Ekonomické analýzy navíc ukazují, že v minulosti investované peníze do podpory vlastnického bydlení byly využity efektivně a podporovaly rozvoj české ekonomiky, takže se investice státu vracely na vyšším výběru daní.

Můžeme samozřejmě diskutovat nad poměrem přímých podpor a daňových úlev, všechna data o bydlení ale ukazují v posledních letech výrazný posun k evropským standardům právě díky dobře nastavené podpoře.

Bude nová státní politika alespoň stejně efektivní jako ta předchozí, nebo budeme za pár let litovat, že jsme místo vyvážené kombinace promyšlených podpor zničili systém, který se státu vyplácel?

Poslední kroky ministerstva financí ukazují, že cílem je pouhá destrukce bez jakéhokoli pozitivního programu.

Navržené změny ve stavebním spoření neberou ohled na to, že díky spořícím klientům získal milion českých rodin levný úvěr na zlepšení své bytové situace.

Navíc, zrušení daňových odpočtů u hypoték překazili ministrovi až jeho spolustraníci.

Nikdo se přitom ani neobtěžoval přinést analýzu, která by ukázala ekonomické přínosy této destrukce. Ono by to totiž nevyšlo ani při velmi kreativním přístupu ministerských analytiků.

Tomáš Prouza,
člen představenstva poradenské společnosti Partners


»Bude nová státní politika alespoň stejně efektivní jako ta předchozí, nebo budeme za pár let litovat?« ptá se ekonom Tomáš Prouza. Foto: Jan Rasch