Korupce je jedním z největších společenských nešvarů v naší zemi a také významnou brzdou zdravého tržního vývoje ekonomiky.

Je všeobecně známé, že v zemích, kde právní systém a společenské povědomí nejsou vyvinuté tak jako v západní Evropě nebo USA, je korupce mnohem více rozšířena. To platí i pro Českou republiku, tím spíše, že někteří čelní političtí představitelé nejenže korupci veřejně neodsuzují, ale raději před ní zavírají oči.