Tento týden začala Česká pošta roznášet do domácností formuláře k letošnímu Sčítání lidí, domů a bytů. Jde o nejrozsáhlejší statistické zjišťování, které v letošním roce proběhne ve všech členských státech Evropské unie.

Takzvaným rozhodným okamžikem, ke kterému by se údaje do papírových nebo elektronických formulářů na internetu měly vyplňovat, je půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Oproti předchozímu sčítání před 10 lety se nyní statistici neptají po vybavení domácností a marně budete hledat také otázky pátrající po příjmech a výdajích lidí.

Získaná data ze sčítání jsou cenné i pro firmy a podnikatele, na jejich základě mohou modifkovat své obchodní strategie. "Například společnosti, které budují nákupní centra pro kutily, využívají informace o rodinných domech. Například z čeho jsou postaveny," odkazuje na konkrétní statistické položky místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Rozjezd velkého projektu však není bezproblémový. Ve středu Český statistický úřad přiznal, že do některých domácností nedorazili ve smluvený termín sčítací komisaři. Telefonní linka byla přetížená a stihla vyřídit pouze asi desetinu požadavků.


Jak bude Sčítání lidí, domů a bytů pokračovat v následujících dnech? Kolik celý projekt stojí? K čemu jsou data využitelná a jak je zajištěna ochrana před zneužitím osobních údajů třetími stranami? 

Ptali jste se místopředsedy Českého statistického úřadu Stanislava Drápala. Na vaše otázky odpovídat v pátek od 14 do 15 hodin. (Dotazy se kvůli technickému nasatvení mohou zobrazovat se zpožděním.)

Online rozhovor

vložit otázku
9.3.2011 17:03 Radek Pilný
Dobrý den, můžete prosím vyčíslit, kolik celý projekt Sčítání 2011 stojí? A kdo to platí? Jde vše z peněz daňových poplatníků, nebo jste získali i nějakou dotaci z EU? Doplňující otázka: Neuvažovali jste o formě sponzornigu - že by si například firmy "kupovali" nějaká specifická data (samozřejmě pokud by to nebylo v konfliktu s ochranou osobních údajů)? Díky, R. Pilný
11.3.2011 14:03 Stanislav Drápal
Dobrý den, veškeré výdaje na SLDB 2011 jsou hrazeny ze státního rozpočtu - všeobecné pokladní správy. Rozpočet SLDB byl stanoven jako nepřekročitelný pro období celého projektu 2008 - 2013. Původní částka byla pro letošní rok zkrácena o 64 mil. Kč. Po tomto snížení je rozpočet zaokrouhleně 2,4 mld Kč na celé uvedené období. To odpovídá skutečným výdajům na sčítání v roce 2001. Z této částky tvoří 464 mil. mzdové výdaje včetně daní a pojištění a ze zbývajicích dvou miliard ČSÚ samozřejmě odvádí DPH, protože není jejím plátcem. EU na sčítání v jednotlivých členských státech nepřispívá. ČSÚ jako organizační složka státu nemůže přijímat žádné sponzorské dary.Veškeré údaje ze SLDB v podobě respektující ochranu osobních údajů budou k dispozici na internetu.
9.3.2011 23:57 Jan Vobořil
Dobrý den, můžete mi říci, jaké údaje budou odstraněny z elektronických formulářů při jejich anonymizaci?
11.3.2011 14:07 Stanislav Drápal
Dobrý den, při anonymizaci budou odstraněny údaje o jménu a příjmení, datu narození a rodné číslo. Papírové formuláře musí být podle zákona skartovány nejpozději do tří let od rozhodného okamžiku (půlnoc z 25. na 26. března). Veškeré údaje zůstanou pouze v elektronické podobě a ve stejném termínu musí být předány národnímu archivu.
10.3.2011 11:14 Ivan Drábek
Proč vůbec probíhá tento způsob sčítání lidu, když veškerá data jsou k dispozici? Při troše inteligence se dá zařídit to, že i ve fázi pořízení nových dat tyto budou sumarizovány a distribuovány tak, aby byl stále aktuální přehled o všech inkriminovaných udajích, které musí klopotně vyplňovat občané, i když státní informační systémy těmito daty disponují. Bohužel s nimi neumí pracovat a toto břemeno šikanózně přenáší na občany.
11.3.2011 14:11 Stanislav Drápal
Dobrý den, bohužel ČR v současné době ještě nemá vybudovaný systém registrů, který by mohl z velké části poskytnout veškeré požadované údaje. Již dnes však je využívána evidence obyvatel Ministerstva vnitra,katastr nemovitostí a registr sčítacích obvodů ČSÚ. Obdobným způsobem se stále ještě provádí sčítání ve většině zemí, a to nejen v Evropě, ale také např. v USA.
10.3.2011 12:35 J.bořický
V současné době bydlím na Praze 4,ale trvalé bydliště mám na Praze 7.Mohu dostat a odevzdat formulář na současném bydlišti ?
11.3.2011 14:14 Stanislav Drápal
Dobrý den, ve Vašem současném bydlišti na Praze 4 Vás navštíví sčítací komisař. Tomu sdělíte, že bydlíte v bytě, kde nemáte trvalé bydliště, a komisař Vám předá tzv. bianco formulář a zapíše Vás do seznamu. V místě trvalého bydliště - pokud v bytě někdo bydlí - sdělí sčítacímu komisaři, že v tomto bytě nebydlíte, a sčítací formulář pro Vás nepřevezme. Vždy budete vyplňovat pouze jeden sčítací list osoby a případně bytový list, jste-li v místě skutečného bydliště také jako domácnost.
10.3.2011 13:47 Jana Housková
Dobrý den, prosím - bydlíme v pronajatém bytě, ale oficiální trvalé bydliště máme hlášené v jiném městě - kam tedy dostaneme sčítací formuláře? A je nutné při jejich převzetí být osobně? Protože se mi nechce jezdit 150 kilometrů do města, kde mám trvalé bydliště, jen kvůli tomu, abych si převzala jeden papír. Mohou to převzít rodiče? A druhý dotaz - údaje do formuláře mám vyplňovat na základě svého aktuálního bydliště, nebo oficiálního trvalého bydliště? Děkuji vám.
10.3.2011 20:52 Josef Novák
Dobrý den, je nějaká legální cesta, jak se sčítání vyhnout? Děkuji za odpověď, Josef Novák
11.3.2011 14:18 Stanislav Drápal
Dobrý den, podle zákona o SLDB 2011 je sčítání povinné pro občany ČR, kteří v rozhodný okamžik pobývají na území ČR. Podle zákona se sčítání nevztahuje na občany ČR, kteří trvale pobývají v zahraničí nebo pokud budou v zahraničí v době distribuce a sběru sčítacích formulářů, t.j. od 7. března do 20. dubna. Za tyto občany budou převzaty pouze ty údaje, které lze získat z registru obyvatel, za dům a byt údaje z katastru nemovitostí, případně ze sčítání 2001, pokud byl dům či byt v té době již sčítán.
11.3.2011 07:35 Petr Vana
Dobrý den, když jsem si letmo prohlídl sčítací archy, byl jsem překvapen, že vyplňované informace nejsou analonymní. Jsou zde velmi citlivá data, která mohou být snadno zneužita. Celá akce mi připadá spíš jako z doby okupace a totality než, že žijeme v demokratické republice. Můžete mi prosím poradit kam se mám obrátit ze stížností, aby se toto posoudilo.
11.3.2011 14:21 Stanislav Drápal
Dobrý den, veškeré údaje uváděné do sčítacích formulářů podléhají přísné ochraně jejich důvěrnosti. Identifikační údaje (rodné číslo, jméno, příjmení a adresa) jsou používány pro odstranění duplicitně vyplněných formulářů a poté jsou odstraněny. Papírové formuláře musí být do tří let od rozhodného okamžiku fyzicky skartovány. Seznam otázek je stanoven zákonem č. 296/2009 Sb. o SLDB 2011. Na veškeré podmínky ochrany osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.
11.3.2011 13:06 martin
Dobrý den, 1)mluví se o "květnovém" došetření. Můžete mi popsat , kde v zákoně o sčítání je uveden tento termín květen? Uvědte mi odkaz v jakém zákoně a v jakém paragrafu je tento termín uveden. Zatím jsem nikde v zákoně o nějakém květnu nic nečetl. Takže buď neznáte zákon, nebo lžete. 2)Píšete, že budou při anonymizaci odstraněny z formulářů veškeré osobní údaje? Budou se ze sčítacích formulářů odstraňovat při anonymizaci i unikátní čárkové kódy, které jsou spjaty s konkrétní osobou?
11.3.2011 14:29 Stanislav Drápal
Dobrý den, 1) Tzv. květnové došetření není stanoveno zákonem. V té době bude hotový přehled o sčítacích formulářích, které byly předány proti podpisu domácnostem, a přehled o vyplněných formulářích, které přišly různými cestami na ČSÚ. Tím vznikne seznam formulářů, které domácnosti převzaly, ale nevrátily. V těchto případech mohou být domácnosti ještě vyzvány, aby scházející formuláře vyplnily a odevzdaly, případně uvedly, zda a jak vyplněné formuláře odevzdaly. 2) Čárový kód slouží ke sledování pohybu formulářů. V okamžiku, kdy bude tento kód zaznamenán do databáze vrácených vyplněných formulářů, přestane být používán. Při skenování údajů z papírového formuláře leží čárový kód mimo skenovací pole. Elektronický formulář čárový kód neobsahuje.
11.3.2011 14:13 rudastraka
dobry den, pisete ze scitani stoji 2.4mld tedy 240kc na 1 cloveka, nebo skoro 1000kc na typickou rodinu neni to prilis?
11.3.2011 14:20 karel
Letmo jsem nahlédl do sčítacích archů a mohu konstatovat, že jste dost vlezlí a chcete vědět věci, po kterých vám nic není!!!!
11.3.2011 14:21 Vit Bartunek
Dobrý den, neodpovedeli jste na jiz vyse polozenou otazku - ptam se tedy stejne. Je nějaká legální cesta, jak se sčítání vyhnout? Povazuji to zcela za mrhani penezi a statni sikanu. Děkuji za odpověď, Vit Bartunek
11.3.2011 14:22 jirka
Dobrý den, mám několik nemovitostí po republice, některé jsou daleko třeba 100 km a rozhodně je nemíním objíždět kvůli nějakému formuláři. Jak je tedy mám zařadit do sčítání?
11.3.2011 14:35 Stanislav Drápal
Dobrý den, vyplníte sčítací listy osob a bytový list v místě, kde skutečně bydlíte. Pokud tamtéž máte jednu ze svých nemovitostí, vyplníte také jeden domovní list. Pokud Vaše další nemovitosti slouží pouze k rekreačním účelům a nikdo v nich trvale nebydlí, vyplní za ně nezbytné údaje do domovního listu sčítací komisař v obvodu, kde se nacházejí a nebude Vás kontaktovat. Pokud vlastníte další nemovitosti, ve kterých jsou obývané byty, pak musíte za tyto domy vyplnit domovní listy. Tyto domovní listy může vyplnit správce objektu nebo osoba, kterou tím pověříte. Bytové listy v takových domech vyplňují domácnosti, které tam bydlí.
11.3.2011 14:27 no.j
Co se bude dít, když vhodím vyplněný formulář do schránky a ten na ČSÚ nedorazí?
11.3.2011 14:37 Stanislav Drápal
Dobrý den, pokud budete v květnu v rámci tzv. došetření upozorněn, že ČSÚ neobdržel vyplněný formulář, který jste převzal, učiníte prohlášení o tom, že jste ho odeslal poštou. Následně bude po této zásilce pátráno podle předpisů České pošty o nedoručených zásilkách.
11.3.2011 14:37 Ondra
Je letošní sčítání lidu dražší či levnější než sčítání před deseti lety?
11.3.2011 14:40 Stanislav Drápal
Dobrý den, sčítání v roce 2001 stálo 2 miliardy Kč z prostředků přímo určených na sčítání a dalších 890 mil. Kč vynaložil ČSÚ ze své rozpočtové kapitoly na zařízení, která byla využívána společně pro sčítání a obvyklou činnost ČSÚ. Náklady na SLDB 2001 a 2011 tak budou přibližně nominálně stejné, to znamená, že by mělo dojít k úspoře v rozsahu míry inflace.
11.3.2011 14:38 jirka
Dobrý den, můžete mi vysvětlit, proč se do formulářů vyplnují i jména a rodná čísla? k čemu to je dobré, když říkáte, že udaje budou anonymní?
11.3.2011 14:45 Stanislav Drápal
Dobrý den, zejména rodná čísla potřebuje ČSÚ ke zjištění, zda některé osoby nevyplnily formuláře dvojmo. Dochází k tomu zejména ve stále častějších případech, kdy lidé nebydlí na adrese trvalého bydliště. Mnoho tisíc lidí má např. trvalé byliště na adrese obecního či městského úřadu, který však o nich vůbec nic neví. Přitom tito lidé se patrně vyskytují jinde v obvyklém bydlišti, ve zdravotnickém či sociálním zařízení, na ubytovně apod. Rodným číslem je možné ztotožnit osoby a zjistit, zda se jedná o duplicitu nebo shodu.
11.3.2011 14:38 karel
Letmo jsem nahlédl do sčítacích archů a mohu konstatovat, že jste dost vlezlí a chcete vědět věci, po kterých vám nic není!!!! Pane statistiku, vy si vybíráte jen nějaké otázky???????? Vy vlastně lidmi pohrdáte!!! Proč vám potom mám věřit a dát vám osobní údaje?
11.3.2011 14:47 Stanislav Drápal
Dobrý den, ve svém příspěvku jste vyjádřil svůj názor, ale nepoložil jste žádnou otázku.
11.3.2011 14:39 Karel Čekavý
Nelitujete tak trochu spolupráce s Českou poštou, když vidíte současné problémy?
11.3.2011 14:51 Stanislav Drápal
Dobrý den, v žádném případě této spolupráce nelitujeme. Do terénu vyrazilo na 10 000 sčítacích komisařů České pošty. Naprostá většina z nich pracuje dobře v náročných podmínkách. Samozřejmě nás velmi mrzí, že v některých případech došlo k chybám v plánování návštěv domácností v důsledku nedostatečného nastavení informačního systému. Mrzí nás i případy, kdy sčítací komisař nepochopil zcela své úkoly. Na odstranění těchto nedostatků Česká pošta usilovně pracuje. K celkovému zhodnocení, jak Česká pošta splnila smlouvou stanovené úkoly, dojde až při úplném ukončení všech smluvně stanovených činností.
11.3.2011 14:40 Martin
Neodpověděl jste mi na mou otázku a opět jsem se usvědčil, že zákon o sčítání neznáte! Podle jakého zákona a jaký paragraf mi dává za povinnost se sečíst dodatečně, když v zákoně o sčítání je jasně uvedeno kdy a jak se lze dodatečně sečíst. Jde snad ještě o jiný paragraf než je § 21, kde je popsáno dodatečné sečtení?
11.3.2011 14:57 Stanislav Drápal
Ještě jednou dobrý den, paragraf 21 zákona o SLDB 2011 se týká dodatečného sečtení osob, kterým nebylo možné opakovaně doručit formulář nejpozději do 10 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku. Zmíněné došetření v květnu se týká případů, kdy budeme mít doklad o tom, že domácnost formulář přebrala, ale neodevzdala.
11.3.2011 14:56 Sutr
Dobrý den Velmi by mě zajímalo, do jaké míry budou tyto získané údaje přístupné jiným institucím ne českým státním. Jinak řečeno, co z těchto informací dotane EU či jiný subjekt, a jestli míra takto předaných informací překročí míru informací zveřejněných. Díky
11.3.2011 15:02 Stanislav Drápal
Dobrý den, veškeré zpracované údaje ze SLDB 2011 v agregované podobě zajišťující ochranu osobních údajů budou postupně od konce roku 2011 zveřejňovány na internetu. Specifické výstupy lze vytvořit po projednání s informačním servisem ČSÚ, pokud opět bude zajištěna ochrana osobních údajů. Údaje smí sloužit pouze statistickým účelům, to znamená, že nesmí být poskytnuty jako individuální údaje. Evropské unii musí každý členský stát poskytnout zpracované výsledky ze sčítání do března 2014 za úroveň státu a krajů. Děkuji za Vaše dotazy, omlouvám se, že jsem nestihl odpovědět na všechny. Odpovědi na většinu Vašich otázek naleznete na www.scitani.cz s pozdravem Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ