Vzdělávat, či nevzdělávat? To je, oč tu běží... Odpověď na vskutku shakespearovskou otázku je personalistům jasná - vzdělávat! Problémem ale je, jak.

Je známo, že klasické školení, kdy si před »třídu« stoupne lektor a ostatní o něčem poučuje, není pro zaměstnance atraktivní a často se mine účinkem. Přednost tak začínají mít nová školení postavená na zážitku. A tedy kurzy, kdy zaměstnanci už nejsou jen pasivními posluchači, ale také aktivními účastníky.

Jednou z těchto »akčních« forem rozvoje lidských zdrojů je i divadlo.

Zahrajte mi šéfa, prosím

Využití divadelních technik pro firemní vzdělávání je celkem časté ve Spojených státech či Británii. V Česku je zatím »v plenkách«. Své zkušenosti už však s nimi mají například ve společnosti Zentiva. Divadelnost se v tomto farmaceutickém gigantu rozhodli využít i v kurzu řízení stresu.

Interní lektorka vede první den školení, ve kterém uvádí účastníky do teorie - jak se stres projevuje, co k němu vede, jak se mu vyhnout. Druhý den pak nastupují lektoři z české společnosti Impropact, kteří méně i více divadelní formou lidi učí, jak se se stresem vyrovnat a jak s ním pracovat. Po dni plném teorie si tak účastníci kurzu mohou různé techniky vyzkoušet v praxi.

Zaměstnanci se například svěří, s kým se jim těžko komunikuje - často to bývá jejich nadřízený - a jeden z lektorů jim pak danou osobu zahraje. Lidé si na jeho chování mohou vyzkoušet reagovat tak, jak by v reálném prostředí nikdy nejednali.

Zábavná (avšak poučná) je i hra na flegmatika a cholerika. Nic totiž nedokáže cholerika rozčílit víc než flegmatik. Lidé, kteří mají spíše sklony k cholerii se tak vžijí do role flegmatika a naopak. Společně pak vedou rozhovor a snaží se reagovat tak, jak by za normálních okolností jednal ten druhý. Díky tomu mohou navzájem pochopit rozdílné temperamenty.

Celý den vrcholí tím, že každý je »hozen« na plac a dvě minuty musí v kuse mluvit o tématu, které mu bylo právě sděleno. Snaží se přitom využívat vše, co se za ten den naučil.

»Po prvním kurzu byli všichni účastníci naprosto nadšeni. Nezaznamenali jsme žádné negativní hodnocení a naopak lidé psali zcela dobrovolně pozitivní kritiky a ohlasy,« říká Veronika Hronková, specialistka vzdělávání a rozvoje Zentivy.

Osudová improvizace

Zakladateli a zároveň lektory společnosti Impropact jsou Martin Sedláček, vystudovaný psycholog a absolvent DAMU, a Josef Rosen, rovněž absolvent DAMU.

Vzděláváním prostřednictvím divadla se zabývají přibližně dva roky. »Dělal jsem klasického lektora, vedl jsem různá firemní školení jako třeba time management. Když jsem se však dostal na kurz improvizace, který vedl můj současný kolega, bylo mi tam velmi dobře. Chtěl jsem, abych měl stejný pocit i při svých prezentacích. Slovo dalo slovo a začali jsme hledat způsob, jak tento zážitek předat i firmám,« vypráví Sedláček.

Impropact se snaží obcházet klasické školení, které často probíhá formou frontální výuky. Staví více na zážitku a prožitku. Po dvou letech fungování už má Impropact široké spektrum aktivit s různým procentem divadelnosti.

Všichni na scénu

Jednou z nich je například celodenní trénink nazvaný Company on Stage, tedy firma na scéně. V průběhu dne si větší počet lidí z jedné společnosti pod vedením lektorů připraví krátká představení. Učí se různé divadelní techniky, práci s hlasem, gesty. Sami si tvoří scénář a scénu. Představení si pak před sebou sami odehrají.

»Má to podobný účinek jako klasický teambuilding - například nějaká outdoorová aktivita. Pro účastníky totiž i divadlo znamená určitou dávku adrenalinu a uvolnění,« říká Sedláček. Rosen jen s úsměvem dodává, že navíc zaměstnancům nehrozí žádný úraz, neboť herecké pády nebývají tak drsné.

Pod vedením Impropactu si zaměstnanci mohou zahrát i divadlo loutkové. Představení si opět sami připraví, vytvoří scénář a odehrají ho.

Lidé, kteří takové školení absolvují, v sobě probouzejí kreativitu a lámou bariéry ve své mysli. Například jedna účastnice kurzu, která původně vůbec nechtěla spolupracovat, protože jí to připadalo dětinské, se do toho nakonec vnořila natolik, že vytvořila loutkám nádhernou kulisu kanceláře včetně takových detailů, jako byly miniaturní barevné šanony. »Když jsme se pak byli ve firmě podívat, zjistili jsme, že to byl přesný obraz její kanceláře,« dodává Rosen.

Tématy představení, která lidé vytvářejí, jsou krátké etudy z vlastního pracovního života. Díky tomu uvažují třeba nad ideálním pracovním prostředím. Někdo si vymyslí, že by to měla být pláž, jiný zase, že lyžařská sjezdovka. Všechny nápady se pak dávají do krátkého příběhu, který odehrají buď sami, nebo s loutkami.

Směr, jakým má být projekt zaměřen, si při jednáních s lektory určují sami zadavatelé. »Například Company on Stage však není primárně konzultantská práce, takže neaspirujeme na to, že se problémy na pracovišti vyřeší během našeho hraní divadla. Primárně se v lidech snažíme uvolnit fantazii. Jde o to, aby se odblokovali a začali jednat spontánně, víc dětsky. Tak snáze mohou přijít s novými nápady, které pomohou daný problém vyřešit,« upřesňuje Martin Sedláček.

Vyprávěj, kolego

»Je to i určitá forma osvobození - lidi na našich kurzech necháváme třeba i křičet a dovádět, aby ze sebe shodili krunýř v podobě kravaty a manžetových knoflíčků a začali myslet jinak. Je to učení hrou a humorem, to se snažíme akcentovat,« vysvětluje princip.

Během jednotlivých kurzů je také velmi využívaná improvizace. »Nejde nám o to, aby si lidé odehráli nějakou pohádku v ušitých kostýmech. Chceme, aby to byli jejich příběhy, jejich prostředí. Můžete se tak setkat s tím, že někdo třeba hraje kopírku, jiný palmu, někdo prase. U nás není potřeba mnoha rekvizit a kostýmů,« vysvětluje Rosen.

Divadlo je však možné využít i v případě, chtějí-li se zaměstnanci naučit dobře prezentovat. Impropact proto nabízí kurz Storytelling.

Účastní se jej menší skupina deseti až dvanácti lidí. Důraz se klade na to, aby si každý osvojil nějakou kompetenci a měl prostor.

Jak už název kurzu napovídá, učí se vyprávět příběhy, ale tak, aby se z nich nestala jen »mluvící hlava«. Osvojují si také používání gest a práci s hlasem. »Má to velké využití při komunikaci se zákazníky či obchodními partnery,« říká Sedláček.

Zajímavý je i kurz pro likvidátory pojišťoven. Z řeči těla je učí rozpoznat, kdo lže.

Sami lektoři přiznávají, že práce je na začátku vždy těžká. Lidé jsou nedůvěřiví, stojí proti nim se založenýma rukama a přemýšlejí, co jim zase nadřízení vymysleli. Po pár cvičeních se však uvolní.

Oceněním pro školitele tak bývá, když jim člověk během dvoudenního školení řekne, že si naučené techniky zkoušel večer s manželkou. Nejvíc je asi zahřálo u srdce, když jim jeden účastník po celém dni řekl, že ani nevěděl, s jak dobrými lidmi pracuje.

Prasečí chřipka s úsměvem

Divadlo se dá však využít i jako prostředek pro proškolení celé firmy. Velký ohlas tak v Zentivě sklidil kurz směřovaný na prevenci »prasečí chřipky«, který byl určen pro většinu zaměstnanců, tedy pro stovky lidí. Vzhledem k tomu, že jde o velkou výrobní firmu, nechtěli personalisté nic podcenit.

Ale jak zaměstnance vzdělat v tom, jak si správně mýt ruce nebo kdy nosit roušku?

»Báli jsme se, že pro zaměstnance bude toto školení ztrátou času, neboť povídání o pravidlech hygieny není zrovna atraktivním tématem. Při hledání vhodného školitele jsme přemýšleli i nad lékařem, který u nás učí první pomoc, ale tuto variantu jsme také zavrhli. Nakonec nás napadlo podat zaměstnancům školení formou divadla,« vypráví Hronková.

Impropact sestavil krátkou etudu, ve které se zaměstnanci zábavnou formou dozvěděli vše podstatné. Představení probíhalo jako talkshow, ve které Sedláček hrál člověka vyléčeného z prasečí chřipky a Rosen moderátora pořadu. Na ploše za nimi běžela prezentace s fakty o nemoci.

Podle slov samotných herců se lidem školení natolik líbilo, že někteří na něm byli dokonce i dvakrát.

Zuzana Panczaková

Jak pomůže divadlo
- Divadelní improvizace může zaměstnancům pomoci lépe jednat, vyrovnat se se stresem a i bez přípravy předvést funkční a atraktivní přístup.
- Znalost práce s hlasem může lidem pomoci při prezentacích a při komunikaci se zákazníky.
- Gestikulace může vhodně doplnit prezentaci, kromě toho znalost gest může pomoci odhalit i lháře.
- Přemýšlení nad scénářem, vytváření scény popřípadě kostýmů či loutek pomůže v lidech uvolnit fantazii, kterou pak mohou využít při řešení problémů ve firmě.
- Školení prezentované divadelní formou je zábavné a pro zaměstnance lépe zapamatovatelné. Zanechá v nich
mnohem větší dojem.

Související