Výzkumníci sledovali téměř 4000 vybraných rostlinných druhů a dospěli k závěru, že 22 % z nich patří mezi "ohrožené". U dalších 33 % rostlinných...