Poslední dekáda pomohla Karlínu vymanit se ze společnosti nejzanedbanějších pražských čtvrtí. Do přízně developerů se kdysi průmyslová část Prahy...