Titulek není narážkou na známou báseň staročeského veršotepce Smila Flašky z Pardubic, ale reakcí na iniciativu premiéra Jana Fischera k...