V Ekonomu č. 47/2009 vyšla analýza financování české vědy.

Jsa jedním z citovaných odborníků, musím ocenit úsilí autorů o vytvoření koncizního celku z tak rozsáhlého a různorodého souboru informací. Nemohu se ale ubránit dojmu, že se předem rozhodli, které ze stran »sporu« více držet palec - tedy té »hospodářskokomorové«.

Nefandím nekriticky základnímu výzkumu, ale rád bych si přečetl analýzu, jak ze státního rozpočtu žijí instituce aplikovaného výzkumu (které by měly »přetavovat výzkum v byznys«). Jak bezprostředně sponzorují nikoliv samozřejmě veškerou, ale aspoň tu vybranou základní vědu.

Takže pokud hodláme přistoupit na strategii finské či obdobné vědy, chce to zásadně změnit i přístup potenciálních odběratelů jejích výsledků. Takto žel vnímám různé formulace například pana Waltera Bartoše jen jako zřetelnou snahu ukrojit z vědního koláče co nejvíc pro »hospodářskou sféru«, aniž specifikuje její efektivitu.

Co mám autorům za zlé, je způsob, jímž demonstrují, jak nesmyslně utrácejí »akademici« peníze poplatníků. Proč v něm nefigurují například projekty směrované na neurovědy, imunologii, genomiku klíčových světových obilovin, cytostatika rostlinného původu? Vesměs s obrovským světovým ohlasem?

K závěru: nemyslím, že by »oslovení politici« právě tak jako novináři měli s vědci a akademiky diskutovat až po volbách.

Ano, rozhodnutí zřejmě padne až po nich. Ale jasněji ve svých »Českých hlavách« by si politici měli udělat co nejdříve. Pokud jim opravdu jde o zkvalitnění české vědy.

Zdeněk Opatrný, UK PřF Praha

Uživatel Noruas: Věda nedokáže přetavit výzkum v byznys, ale je to úkolem vědy?

Nemělo by to být spíše úkolem byznysu? Neukazuje to spíše na jeho neschopnost a neochotu implementovat výsledky výzkumu? Navíc základní výzkum většinou nemá přímé aplikace, ale kdo nemá ten základní, tomu většinou nefunguje ani aplikovaný.

Uživatel Honza: Jsem na obou stranách barikády (dělám na AV, učím na VŠ a založil jsem malou firmu) a vím, že problém je spíše v neschopnosti českého průmyslu přijímat a podněcovat inovace. Úkolem Akademie opravdu není »přetavit výzkum v byznys«.

Související