Archeologický výzkum v historickém jádru Mělníka přinesl jeden nečekaný nález: semeno vinné révy. Mezi částečkami a semeny pšenice, ječmene a plevelů, které se dochovaly v usazeninách odebraných z dobového sídlištního objektu poblíž raně středověkého opevnění z devátého století, je nalezli archeobotanici z Jihočeské univerzity.

Dosud archeologové našli doklady pěstování vinné révy na českém území jen v Praze a v Lovosicích. Víno je nedílnou součástí křesťanského rituálu, a tak v devátém století šíření nové víry znamená i počátek pěstování vinné révy v českých zemích. Jak připomíná Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu v Praze, příznačné je, že svatá Ludmila i Václav se stali »českými« patrony vinařů.

(ebo)

Související