Dlouhodobá a lukrativní zakázka, o níž se většině malých českých firem ani nesní. Kontrakt, který přináší zprostředkovateli na provizích ročně řádově desítky milionů korun.
Funguje bez výběrového řízení už šest let a možná dalších šest ještě bude, než vyprší exkluzivní smlouva.
Řeč je o společnosti Buckley Associates, pojišťovacím makléři s neznámou vlastnickou strukturou, který už od roku 2003 zprostředkovává veškeré pojistné smlouvy uzavírané Českými drahami a všemi jejími dceřinými společnostmi.
Platnost zmíněné smlouvy byla loni v lednu, tři dny předtím, než do firmy nastoupil nynější generální ředitel Petr Žaluda, dodatkem nestandardně prodloužena až do konce roku 2015. Žaludův management podle neoficiálních informací odmítá platnost tohoto dodatku uznat, dokonce má podezření, že jde o podvrh (v archivu drah se prý originál nenašel).
Oficiálně to však nikdo potvrdit nechce. "Nyní zvažujeme vypsání výběrového řízení na makléře i možnost řešit otázky pojištění vlastními silami," tlumočil týdeníku Ekonom stanovisko managementu Českých drah mluvčí Petr Šťáhlavský.
Na otázky týkající se přímo kontraktu s Buckley, objemu a struktury zprostředkovaného pojištění nakonec s odkazem na obchodní tajemství odpovědět odmítl.
Původně ale mluvčí připustil, že kontrakt s makléřem chtějí České dráhy vypovědět, dokonce tak možná již učinily. Je pravděpodobné, že druhá strana si to nenechá líbit a celý spor bude mít soudní dohru, v níž se Buckley bude domáhat náhrady "způsobených škod".
Je třeba podotknout, že nynější generální ředitel ČD Petr Žaluda má k oblasti pojišťovnictví velmi blízko. Několik let šéfoval pojišťovně a penzijnímu fondu AXA. Nelze vyloučit, že i tato skutečnost hraje v celém případu důležitou roli. Získat za klienta podnik velikosti Českých drah by si nepochybně přála každá česká pojišťovna i každý makléř.

Jeden vyvolený
Vraťme se ale o šest let zpátky. Z informací, které týdeník Ekonom získal z několika zdrojů blízkých Českým drahám včetně odborářských, vyplývá, že původní smlouva s Buckley byla podepsána už 2. července 2003 (do této doby tuto oblast údajně několik let obhospodařoval jiný makléř, firma GreCo International).
Za dráhy připojil podpis generální ředitel Petr Kousal, za Buckley tehdejší šéf představenstva Jan Kříž, v počátku jediný akcionář, kterého dnes můžeme nalézt u desítek českých firem v pozici likvidátora.
Smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti pojišťovnictví byla původně uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Už tehdy se ale České dráhy zavázaly, že neuzavřou jakoukoliv pojistnou smlouvu bez aktivní účastí Buckley Associates.
"Vím, že se to řešilo na představenstvu, ale podrobnosti si opravdu nepamatuji. Tu firmu jsem osobně neznal. Bylo to krátce po mém nástupu, podklady mi připravili lidé z ekonomické sekce, kterou vedl náměstek Ivan Foltýn," vzpomíná bývalý ředitel drah Kousal, který dnes šéfuje obchodnímu zastoupení ČD Carga ve Vídni.
Výlučnou pozici makléře ještě podtrhl smluvní dodatek podepsaný Kousalem a Křížem o půl roku později v prosinci 2003. Vyplývá z něj, že dráhy jsou povinny zaplatit smluvní pokutu dvanáct milionů korun za každý jednotlivý případ, kdyby exkluzivitu porušily.
Dodatek zároveň změnil dobu trvání smlouvy z neurčité na určitou, vypršet měla na konci roku 2007. Přitom by mohla být i poté opakovaně - vždy o další rok - prodloužena, kdyby ji smluvní strany nevypověděly.

Nováček bez referencí
Těchto navýsost atraktivních podmínek poskytnutých jednou z největších firem v republice, největším zaměstnavatelem s obrovským rozsahem pojištěného majetku, se dostalo malé začínající makléřské formě, která patrně před Českými drahami neuzavřela jediný významnější obchod. Neměla na to totiž ani čas.
Jak týdeníku Ekonom sdělil tiskový odbor České národní banky, která zajišťuje dozor nad pojišťovnictvím, příslušnou registraci jako pojišťovací a zajišťovací makléř získala firma Buckley 27. května 2003. Tedy zhruba jen o měsíc dříve, než uzavřela kontrakt s Českými drahami.
O lecčem svědčí i fakt, že v době podpisu smlouvy neměla ještě ani příslušný předmět podnikání zapsán v obchodním rejstříku.
Firmě Buckley se v dalších letech dařilo velice dobře, a co do objemu zprostředkovaného pojistného i zisku utěšeně rostla. Dokonce rychleji, než předpokládali její šéfové. Například výroční zpráva za rok 2005 vysoce vyzdvihuje dosažený zisk 70 milionů korun, protože plán počítal jen s osmi miliony.

Podepsali, nepodepsali?
Ani s příchodem nového managementu ČD nebyla exkluzivita narušena. V březnu 2006 tehdejší šéf ČD Josef Bazala, dnes generální ředitel dceřiné společnosti ČD Cargo, platnost smlouvy prodloužil do konce roku 2009. Ale tím to patrně neskončilo.
Jak už bylo v úvodu řečeno, loni na konci ledna byla smlouva prolongována třetím dodatkem až do roku 2015.
Stejně jako v předchozích případech tomu nepředcházelo žádné výběrové řízení. Pod dodatkem jsou tentokrát podepsání Bazalovi náměstci Vladimír Filip a Petr David.
Týdeník Ekonom oba manažery žádal, aby autentičnost svých podpisů potvrdili a případně vysvětlili důvody nestandardního postupu.
Petr David (člen ČSSD), který je dnes generálním ředitelem akciové společnosti Traťová strojní společnost, patřící též do skupiny Českých drah, na otázky ani po urgenci neodpověděl.
Vladimír Filip, nyní ekonomický náměstek ve státní Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), nakonec potvrdil, že byla smlouva skutečně do roku 2015 prodloužena s tím, že prý jde o "kontinuální pokračování dlouholetého smluvního vztahu".
Tendr podle jeho názoru nebyl třeba, protože České dráhy makléře nijak neplatí (jeho odměnou jsou provize od pojišťoven).
Mimochodem, i Filipova SŽDC, která vznikla k 1. lednu roku 2003 rozdělením původní všeobjímající státní organizace České dráhy, využívá služeb Buckley Associates. Prý z toho titulu, že jde "o původního makléře působícího u ČD". Nutno podotknout, že SŽDC by teoreticky už šest let měla být na Českých drahách zcela nezávislá.

Bývalý policista
Za firmu Buckley od roku 2004 jako šéf představenstva vystupuje jistý Jan Tomášek, podle vícero zdrojů bývalý policista (členem představenstva byl již v roce 2003).
I jeho se týdeník Ekonom snažil kontaktovat, aby si případ nechal osvětlit z jeho úhlu pohledu. Na žádost o schůzku Tomášek nereagoval stejně jako na zaslaný e-mail.
K nezodpovězeným otázkám by měla být připočtena i ta, která se týká vlastnictví Buckley Associates. Akcie jsou totiž od roku 2004 v listinné podobě na majitele a je nezjistitelné, kdo je aktuálně drží. Všichni ostatní velcí makléři přitom své vlastníky uvádějí.
Vzhledem k tomu, že předsedkyní dozorčí rady je Jana Tomášková se stejným bydlištěm jako šéf firmy, věkem odpovídající jeho matce, lze se domnívat, že významný podíl drží rodina Tomáškova. Ale jde jen o úvahu, vlastníkem a konečným příjemcem milionových zisků z české železnice může být i kdokoliv jiný. Stačí zapojit fantazii.

Jiří Pšenička
Hana Filipová

Pojišťovací makléři: milionový byznys
Tuzemský pojistný trh, především ten firemní, ovládli pojišťovací makléři. Z výsledků průzkumu Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) vyplývá, že 56 procent firem využívá služeb makléře. Ve velkých firmách (nad 250 zaměstnanců) je jejich využití standardem, je to až 85 procent.
Jen za loňský rok zprostředkovali členové asociace svým klientům 345 456 nových smluv, předepsané pojistné u těchto smluv činilo 10,066 miliardy korun. Členové asociace přitom představují zhruba 80 procent tuzemského makléřského trhu.
Například pro Kooperativu je v posledních letech asi polovina smluv (deset tisíc kusů) z portfolia hospodářských rizik zprostředkována makléři, u malých a středních podnikatelů je to asi třicet procent smluv. Podobně v Allianz mají makléři významné postavení.
Za rok 2008 zprostředkovali 26 procent celkového obchodu pojišťovny, což znamenalo zhruba 186 tisíc smluv.
"Korporátních klientů zprostředkovaných makléři je asi 90 procent," říká Pavla Paseková z Allianz.
Služeb pojišťovacích makléřů kromě soukromých firem standardně využívají i státní či polostátní podniky: České dráhy, ČEZ, Lesy ČR a mnoho dalších.
Jejich volba byl měla podléhat požadavkům zákona, tedy být provedena na základě výběrové řízení. Například Letiště Praha před dvěma lety vybralo makléře - firmu Renomia - v tendru s cílem minimalizovat náklady na pojištění.
Pojistitele podle zákona o veřejných zakázkách vybíraly ve stejné době i Lesy ČR. "Podmínky byly sjednány s pojišťovnou s využitím služeb makléře, společností Respect, také vybranou v tendru," řekl Ekonomu Michal Kačena z Lesů ČR.
Podobně jako České dráhy využívá makléře Buckley Associates také SŽDC (Správa železniční a dopravní cesty).
"Výběr konkrétního pojistitele ale provádí SŽDC samostatně na základě vyhodnocení nabídek, kde hlavním kritériem je nabídnutá cena pojistného," uvádí mluvčí podniku Pavel Halla.
Další bývalá "drážní dcera", ČD Cargo, jméno makléře odmítla prozradit, potvrdila ale, že jej využívá. "U pojištění podléhajících režimu veřejných zakázek sehrává makléř pouze poradenskou roli v průběhu přípravy zakázky. U ostatních typů pojištění zabezpečuje celou řadu činností," říká Zdeněk Větrovec, ředitel komunikace ČD Cargo.
Za své služby sice nejsou makléřské společnosti státními či polostátními firmami placeny, odměňovány jsou ale pojišťovnou, s kterou firma-klient uzavře smlouvu.
"Jejich provize v neživotním pojištění obvykle dosahují výše patnácti procent. Záleží ovšem také na druhu pojištění, pracnosti daného případu a velikosti obchodu. Provize se může pohybovat v rozmezí od jednoho do dvaceti procent," dodává Zdeňka Indruchová, výkonná ředitelka asociace makléřů.
Většina oslovených podniků se státní účastí na dotaz týdeníku Ekonom odpověděla, že sumu ročně placeného pojistného považují za obchodní tajemství a nebudou ji zveřejňovat.
Například Správa železniční a dopravní cesty ale prozradila, že hradí pojišťovnám v součtu přes jedenáct milionů. Podobně jsou na tomLesy ČR, které jim platí necelých jedenáct milionů korun.
Michal Kačena, tiskový mluvčí Lesů ČR, tvrdí, že nejde o exkluzivní smlouvu. Zakázku však dostala pouze jedna pojišťovna: Česká podnikatelská.

(hm, jpš)

12 milionů korun
činí výše pokuty, kdyby dráhy porušily exkluzivitu makléře Buckley Associates.

Registraci jako pojišťovací a zajišťovací makléř získala firma Buckley zhruba o měsíc dříve, než uzavřela kontrakt s drahami.

Související