Frank Close z oxfordské univerzity publikoval v srpnovém čísle žurnálu Physics World práci, která zpochybňuje možnost využití izotopu hélium-3 k...