Po 1. květnu stoupne vzájemná výměna zboží díky rozšíření trhu EU a odstranění zbylých cel. Již dnes je pro českou ekonomiku klíčový obchod se zeměmi EU, jenž tvoří 70 % zahraničního obchodu ČR. Rozšířením padnou i překážky v obchodování se zeměmi, které vstupují do EU spolu s ČR, nebo se státy, s nimiž má EU dohodu o volném obchodu.

Naopak nevýhodou pro firmy, ale výhodou pro spotřebitele, bude nárůst konkurence na domácím trhu, který se jako unijní stane lákavějším pro třetí vyspělé země. Zatímco ve struktuře zahraničního obchodu, který bude v rámci unie už de facto vnitřním obchodem, neočekávají odborníci dramatické změny, pohyb oběma směry zřejmě nastane v cenách. Zlevnit by díky odstranění posledních zbytků cel mohla například evropská vína či sýry. Naopak dražší bude zřejmě zboží z Asie, protože ČR musí se vstupem do EU převzít její celní sazebník, v němž unie chrání svůj trh proti levným asijským dovozům. Tento "ochranný deštník" však padne zřejmě od příštího ledna, protože odporuje pravidlům světového obchodu. Z možného zaplavení unijního trhu asijskou konkurencí od roku 2005 mají strach zejména textilní podniky, protože do EU směřují asi tři čtvrtiny z české textilní a oděvní produkce. V ceně dovážených výrobků se může odrazit také různá úroveň daně z přidané hodnoty (DPH), kterou platí příjemce, a to na základě pravidel platných v zemi, kde má bydliště nebo sídlo. A výše DPH v ČR (od května 19 %) patří k vyšším v EU.

Přínosem pro podnikatele po 1. květnu jistě bude odstranění celních kontrol na hranicích, čímž se výrazně urychlí doprava zboží. Kromě kontrol odpadne i placení cel a dalších poplatků souvisejících s dovozem a vývozem. Vnitrounijní obchodníci, jejichž obrat přesáhne stanovený limit, budou však muset vyplňovat výkazy pro potřeby statistiky obchodu uvnitř EU (Intrastat). Pravidelné kontroly pohybu zboží přes státní hranici budou zachovány jen na mezinárodních letištích.

České celní orgány, které propustí zhruba čtvrtinu zaměstnanců, budou nadále spravovat cla (ze zemí mimo EU) a některé daně, včetně komplexní správy spotřebních daní. Dosud spravovaly spotřební daně jen při dovozu zboží a u tabákových výrobků. Kontrolní činnost celních orgánů se rozroste mj. o ochranu práv duševního vlastnictví, životního prostředí, ochranu před nelegálními dovozy drog, zbraní či nebezpečných odpadů. Pokud jde o sladění české legislativy s evropskou, ČR podle Evropské komise v podstatě splňuje požadavky v oblasti daní, celní unie i společné obchodní politiky.

Související