V Ekonomu č. 28 jsme data z elektrické zásuvky nakousli. Nyní přinášíme výsledky našeho testování adaptérů HomePlug a zkušenosti z provozu (články z Ekonoma č. 28 Síť (skoro) bez drátů  Tlustý internet ze zdi)

Nejdřív jsme jen chtěli zkusit, zda to funguje. Nakonec jsme testovali důkladně. Zjistili jsme, že adaptéry HomePlug od různých výrobců spolupracují bez problémů. V malé domácí nebo kancelářské síti nezjistíte velké rozdíly výkonnosti (graf č.1 Lokální síť). V náročných podmínkách to však neplatí (graf. č. 1 Vzdálený přístup).

Graf č. 1: Vyberte si HomePlugADAPTER


Testovali jsme 15 adaptérů deseti různých typů a 2 routery celkem od devíti výrobců. V nových řadových domcích za Prahou s elektrickými rozvody z mědi jsme udělali síť ze dvou počítačů s Windows a protokolem TCP/IP.

UŽITEČNOU RYCHLOST jsme měřili přenosem velkého souboru (30MB) tam i zpátky (obě hodnoty se více či méně liší). Měřilo se 3x, takže výsledek je průměrem šesti hodnot. Když jsme měli dva stejné adaptéry, vzali jsme jejich průměr. (Test jednoho kusu může být ovlivněn individuální vadou. K tomu asi došlo u USB adaptéru Corinex. Nechtěl pracovat v těsném sousedství jiného adaptéru a měl výrazně horší výsledky než jeho stájový kolega s Ethernet rozhraním.)

Rychlost snižuje počet jističů a podobných přístrojů, kterými signál prochází (viz článek Rušiči, dusiči a jiní škodiči), přechod signálu mezi fázemi a délka rozvodů. Proto jsme v domě testovali několik variant propojení na různé vzdálenosti (viz graf č.2):

- 1,5 m na stejném zásuvkovém okruhu,

- 25 m na koncích dvou větví jedné fáze s průchodem přes 2 jističe 16A,

- 45 m na koncích větví dvou sousedních fází s průchodem přes 2 jističe 16A.

Zapojení obou adaptérů do jedné zásuvky většinou dávalo mírně horší výsledky než spojení na 1,5 metru. Jsou asi optimalizovány pro větší vzdálenosti a příliš silný signál jim už nevoní. Takové použití není běžné, proto jsme tuto variantu vypustili.

E05_2947.gif ()


Nejobtížnější podmínky byly při přenosu na vzdálenost 50 m mezi domy. Signál šel přes 2 elektronické elektroměry, 3 jističe 25A, proudový chránič a jistič 16A v jednom domě. Ve druhém domě musel být adaptér přímo na přívodu od elektroměru. Ze zásuvky do zásuvky se totiž řada adaptérů ani neviděla a rychlost i spolehlivost spojení ostatních byla špatná.

Že náš test ždímá ze sítě maximum, jsme ověřili zátěžovým programem LanTraffic. Tím jsme testovali i chování sítě při souběhu maximální zátěže ze dvou počítačů. Rychlost se rozdělila rovnoměrně na oba a součet zůstal stejný. Našli jsme i výsledky měření s 1 až 6 počítači, které potvrdily, že při přetížení sítě nedochází k poklesu celkové užitečné rychlosti.

SPOLUPRÁCI RŮZNÝCH ADAPTÉRŮ jsme ověřovali proti oběma routerům, referenčnímu adaptéru firmy DefiDev (byl vybrán, protože měl v první testované skupině nejlepší výsledky) a proti jinému adaptéru stejného výrobce.

Výsledky jsou v grafu č. 2 Jak rychle přenášejí data. Pro každý typ jsou tu dvě sady a v každé 4 rychlosti (pro různé varianty propojení). V sadě s šedým podtiskem je průměr rychlostí z měření se všemi testovanými protistranami. V sadě bez podtisku jsou rychlosti měření proti adaptéru (u Corinexu routeru) stejné značky, u Ovislinku proti referenčnímu adaptéru. Skutečná užitečná rychlost byla většinou asi třetinou teoretické rychlosti, kterou hlásí adaptéry (viz článek Rychlost a matematika v Ekonomu č. 28).

Adaptéry různých firem spolupracují bez problémů. Asi proto, že většina používá čipy firmy Intellon. Adaptéry stejné firmy si povídají poněkud vyšší rychlostí. Výjimkou je komunikace slabého adaptéru proti kvalitnějšímu adaptéru jiné značky.

V PRAŽSKÉM PANELÁKU o 10 patrech postaveném v 60. letech jsme adaptéry zkoušeli jen orientačně, protože jsme neměli plán rozvodů. Ze zásuvky v technickém podlaží pod střechou do bytu o 2 patra níž hlásily adaptéry DefiDev rychlost kolem 4Mb/s.

Propojení dvou bytů v jednom vchodu staršího paneláku by tedy s kvalitním adaptérem fungovat mohlo. Zvlášť když se trefíte na stejnou fázi na jedné stoupačce. Velkou rychlost nečekejte, ale pro hry po síti nebo sdílení internetu by to mohlo stačit.

Do technického podlaží sousedního vchodu to však bylo na hranici viditelnosti, a když jsme zkoušeli spojení do zásuvky ve vchodu na opačné straně domu, nedošlo tam už vůbec nic.

V nových domech mohou být v bytech proudové chrániče. Také v takovém případě je šance na spojení ze zásuvky do zásuvky bez úprav rozvodů malá. HomePlug se pro tohle nasazení prostě moc nehodí. Útěchou vám budiž, že podobný problém bude muset řešit i velký poskytovatel BPL internetu. Fyzikální zákony se totiž, na rozdíl od těch zveřejňovaných ve Sbírce, obcházejí špatně.VÝBĚR VHODNÉHO ADAPTÉRU závisí na předpokládaném použití. Pomůže při něm poměr cena/výkon. Dvěma hlavním případům nasazení odpovídá graf č. 1 Lokální síť a Vzdálený přístup. Na vodorovné ose je cena, na svislé relativní výkon. Adaptéry ležící na diagonále grafu a přímkách s ní rovnoběžných mají stejný poměr cena/výkon.

Ten s nejvyšší rychlostí při dané variantě propojení má 100 %, ostatní úměrně méně.

V grafu Vzdálený přístup jsou výsledky pro přenos mezi domy. V grafu Lokální síť je relativní výkon spočten jako vážený průměr variant 1,5 m na stejném vodiči (10 %), 25 m na stejné fázi (30 %) a 45 m na sousední fázi (60 %).

V malé místní síti se výkony moc neliší. Dobře poslouží i nejlevnější adaptéry. Ve velmi obtížných podmínkách je to jiné. Nejlepší byl adaptér SMC, ale překvapil i PowerLine z internetového www.wifiobchod.cz. S odstupem za nimi následují Yakumo Ethernet a Edimax, které jsou díky příznivé ceně lepší koupí než stejně výkonný DefiDev. Překvapením bylo špatné umístění klasických adaptérů Corinex. Jeho novější adaptér Wall-Mount jsme však k dispozici neměli, umístil by se určitě lépe. Má totiž nižší cenu (2485 Kč) a díky novější konstrukci bude mít pravděpodobně i vyšší rychlost.

Ethernet adaptéry jsou většinou lepší volbou než USB. Potřebují sice síťovou kartu s rychlostí alespoň 10 Mb/s, ale Ethernet dnes už bývá integrován na základní desce počítače. Ethernet adaptéry nepotřebují zvláštní ovladače, fungují i s neWindousími počítači a můžete pomocí nich připojit i lokální síť. Jsou trvale napájeny přímo z elektrického rozvodu a mají proto větší spotřebu, ale za to na nich můžete dálkově spravovat jejich šifrovací hesla.

Obtížnost podmínek a zátěž sítě zvyšují význam rychlosti adaptérů. Zvažte ale, zda cena za zlepšení není vysoká. Pro sdílení internetu s rychlostí 256 kb/s je jedno, zda síť umí 1 nebo 5 Mb/s. Ale uvažujete-li o větší (třeba hotelové) síti, neměla by být cena hlavním kritériem. Při návrhu sítě nebo technických potížích může být konzultace s někým zkušeným k nezaplacení. A koupíte-li adaptéry z regálu v obchodě, velkou podporu čekat nemůžete.

Ale v běžném počítačovém obchodě adaptéry asi mít nebudou a museli by je objednat. Můžete tedy zkusit nákup přímo od firem z našeho přehledu. Uvedené ceny jsou pro koncové zákazníky a včetně DPH, ale berte je jako orientační. Ceny se mohou u různých prodejců lišit a možná na internetu najdete i nižší.

ROUTERŮ NA VÝBĚR moc není. Oba námi testované byly z hlediska nabízených funkcí srovnatelné. Corinex byl rychlejší v malé síti, Asoka zase v obtížnějších podmínkách. Vzhledem k ceně je favoritem Corinex.

Pro doma nebo malou firmu jejich funkce stačí. Při sdílení internetu se sousedy můžete narazit. Nepodporují totiž pravidla pro přidělování kapacity připojení ani sledování objemu dat. Když někdo internet "zalehne" celý, můžete mu nanejvýš domluvit. Když vám poskytovatel sníží rychlost připojení kvůli překročení limitu stažených dat, viníka nedohledáte, a dělit náklady podle využití také nelze. Pomůže připojení bez omezování rychlosti a objemu, ale to je dražší.

Pokud už nějaký router máte, můžete ho použít. Na jednu z jeho datových zásuvek připojíte HomePlug adaptér, který zajistí přenos dat do elektrické sítě. Víc jich nedávejte. Když se uvidí, začnou si posílat data dokola a síť zahltí.

Sdílet internet lze i bez routeru. Adaptér připojíte k počítači, který má přístup na internet, a ve Windows zapnete možnost sdílení tohoto připojení. Nebo nainstalujete vhodný program (WinProxy, Proxy+, WinRoute, WinGate, Guardian, MS Proxy). Ten ale není zadarmo a navíc musí počítač pořád běžet. Jeho vypnutím odříznete od internetu ostatní uživatele. Náhrada routeru počítačem má smysl v malé domácí síti nebo tam, kde router nevyhoví bezpečnostním nebo jiným požadavkům.

BEZPEČNOST MUSÍ BÝT. V běžné lokální síti je internet jediným spojením se světem. Před útokem zvenku síť chrání dobře nastavený firewall nebo router s bezpečnostními funkcemi. Vnější útočník jiný přístup nemá, protože zapojit se přímo do sítě lze jen přes datovou zásuvku v domě. Ochranu proti útoku zevnitř ale technické prostředky sítě neřeší.

V PLC síti je to jinak. Rozvody jsou v celé budově i mimo ni. Útočník může využít libovolné elektrické zásuvky v domě nebo se napojit venku na elektrickou přípojku. Riziko odposlechu ale není tak velké. Adaptéry si domlouvají konkrétní parametry spojení individuálně. Běžnými prostředky je odposlech tedy téměř nemožný.

Neoprávněný přístup k internetu nebo počítačům v síti však vyloučen není, stačí aby útočník "viděl" adaptér oběti. Proto se přenos dat šifruje a vzájemně se "vidí" jen adaptéry se stejným šifrovacím klíčem. Používá se kvalitní DES šifrování s klíčem 56 bitů. Není už považován za zcela bezpečný, ale pro běžné užití bohatě stačí.


ŠIFROVÁNÍ JE NA KOČKU, když má útočník šifrovací klíč. Ten se u HomePlug zařízení nezadává přímo, ale odvozuje se z hesla zadaného uživatelem. A tohle heslo musí být pro všechny adaptéry v síti stejné, jinak se vzájemně nevidí. Aby mohl adaptéry jednoduše použít i neznalý uživatel, mají HomePlug zařízení z výroby nastaveno standardní heslo!

Pokud ho nezměníte, stačí útočníkovi adaptér se standardním heslem a veš je v kožiše. Váš rychlý internet je pak líný a na účet za objem dat se radši nedívejte. Nemáte-li zabezpečený přístup ke sdíleným diskům počítačů, dostane se útočník i k vašim firemním dokumentům.

Nastavení jednoduchého hesla chrání proti útoku hlupáka, ale znalý může uspět. Krátké a jednoduché heslo najde výběrem ze slovníku nebo metodou hrubé síly. Spustí program, ten zadá do adaptéru nějaké heslo a zjistí, zda "vidí" vaše počítače. Pokud ano, má vyhráno, v opačném případě generuje další hesla, dokud se netrefí.

Čím delší a kvalitnější heslo, tím menší nebezpečí jeho odhalení. Nejlepší je dlouhá náhodná kombinace číslic a velkých i malých písmen. A budete-li ho občas měnit, má i kvalifikovaný protivník malou šanci. Naštěstí nemusíte zadávat tuto změť znaků do každého adaptéru zvlášť. Standard HomePlug požaduje a adaptéry umějí centrální správu hesel, takže lze zadat heslo do všech najednou.

Diskutujte k tématu EKONOMA: Internet z elektrické zásuvky na dosah
 

Související