Na české poměry měli docela velkou moc. Seděli v křeslech, odkud se vydávaly pokyny a rozhodovalo přímo nebo zprostředkovaně o osudech stovek, tisíců...