Český statistický úřad zveřejnil výsledky posledního výběrového šetření pracovních sil za 3. čtvrtletí letošního roku. Veselé čtení to není. Celková zaměstnanost se za posledních dvanáct měsíců snížila o 53,3 tisíce osob a míra zaměstnanosti klesla na 54,7 %. Po zastavení poklesu zaměstnanosti v letech 2001-2002 představuje letošní rok návrat ke klesajícímu trendu.

Na poklesu míry zaměstnanosti se podílely dva faktory. Předně došlo ke zvýšení nezaměstnanosti. Počet nezaměstnaných (podle metodiky ILO) vzrostl za poslední rok o 37,2 tis. a ve 3. čtvrtletí dosáhl 409,1 tisíce osob. Míra nezaměstnanosti vzrostla ze 7,2 % loni ve 3. čtvrtletí a 7,5 % letos ve 2. čtvrtletí na rovných 8 %. Míru zaměstnanosti ovšem dále snižuje také rostoucí počet ekonomicky neaktivních osob, tj. takových, které nepatří mezi zaměstnané, ale ani nezaměstnané (např. ženy na mateřské dovolené, starobní a invalidní důchodci a studenti vysokých škol). Vývoj zaměstnanosti je jedním z důležitých faktorů hospodářského růstu, a proto klesající míra ekonomické aktivity nevěstí nic dobrého.

Zajímavé informace přináší pohled do struktury zaměstnanosti. Zatímco počet zaměstnanců a podnikatelů se zaměstnanci klesl, osob samostatně podnikajících na živnostenský list opět přibylo. Buď rostoucí tenze na trhu práce podněcuje nezaměstnané k vlastním podnikatelským aktivitám, nebo v ČR dále bují "Švarcsystém" motivovaný "daňovou optimalizací".

Na poklesu zaměstnanosti a růstu nezaměstnanosti se v současné době podílí jak negativní fáze hospodářského cyklu, tak neřešené a prohlubující se strukturální problémy. Revize HDP sice poněkud zamlžily hodnocení současného stavu české ekonomiky, nemění ovšem skutečnost, že výkon ekonomiky pravděpodobně zaostává za svým potenciálem. S cyklickým výkyvem na trhu práce by měla pomoci stabilizační hospodářská politika. Podstatně obtížnější bude vypořádat se s rostoucí strukturální nezaměstnaností. Regionální a oborový nesoulad nabídky práce a poptávky po práci podporuje nízká mobilita pracovních sil a existence "pasti chudoby".

DAVID MAREK, Patria Online

75_E45_67 ()

Související