reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Martin Hutař

jednatel ve společnosti PRO-BIO
Odpovědi respondenta

Přínosy pandemie

Může mít podle vás současná pandemie koronaviru nějaký pozitivní dopad na vaši firmu či celou společnost? Přinesla aktuální situace pro vás osobně něco dobrého?
Zažil jsem něco podobného při povodních v roce1997. O lidech se dozvíte více během několika minut než za celé roky. Pozitivní i negativní informace. A asi to nejdůležitější : Téměř 30 let podnikám v ekologickém zemědělství a potravinářství . Postupně se mi zásady tohoto systému staly životní filosofií . Snažím se ve firmě, zemědělství, rodině a ve svém okolí chovat podle principů ekologického hospadaření . Stejné zásady platí pro stát i celou planetu. Funguje to !!! Nic na tom není . Stačí pokora, respekt, tolerance , úcta ap. k lidem , ke všemu živému i neživému kolem nás.

Práce a home office

Jak se vám v době karantény osvědčila ve firmě práce z domova? Pozorujete například pokles výkonnosti zaměstnanců na home office, zejména těch, kteří v tomto režimu nikdy nepracovali?
Jsme výrobní a obchodní firma. Home office se nám již dříve neosvědčilo. Je to tím , že jde o individuální pozice , takže není srovnání výkonu a jeho měřitelnost. Je to o individuální morálce každého zaměstnance. Navíc vázne komunikace především s výrobními odděleními. Home office je pro naše zaměstnance vstřícné a dočasné opatření.

Dopady koronaviru na firmy (aktualizováno)

Jak epidemie koronaviru zasáhla do vašeho byznysu? Jak očekáváte, že se váš byznys změní po odeznění epidemie?
Protože jsme potravináři tak na první pohled pozitivně. Objednávky jsou podstatně vyšší o desítky procent.Ta negativní stránka současného vývoje je únava z prodloužených směn a sobot. Bohužel si nyní netrufáme přijímat nové neprověřené zaměstnance.
Úvahy zda firmu načas utlumit a předejít nákaze nebo vyrábět do té doby pokud to situace a hlavně zdravotní stav kolegů dovolí jsou stále intenzivnější. S tím souvisí jak dlouhou neproduktivní přestávku jsme schopni ustát.
Věřím,že po odeznění koronaviru se náš obor znovu rozjede a zákazníci budou dále ochotni nakupovat biopotraviny.

Vyšší mzdy komplikují firmám život

Představuje růst mezd problém pro české firmy, zejména pro ty malé a střední? Zbývají jim peníze na investice a modernizaci? Měl by jim pomoci stát?
Byl jsem svědkem jednání o čerpání dotací v programu pro malé podnikatele přes MAS. Několik jich odstoupilo od již schváleného projektu, protože se před několika lety zavázali s novou investicí vytvořit nové pracovní místo. V dnešní době by to byla velká odvaha ! Bohužel stát neumí reagovat na nové podmínky a podporu flexibilně změnit. Ve firmě jsme opatrní a neplánujeme žádné zásadní investice právě z důvodu růstu mezd. Pokud stát nepodpoří malé firmy v investicích do robotizace resp. úspor pracovních sil, tak nebudeme investovat. Návratnost investic v malých firmách bez dotace je nereálná.

Firemní bydlení pro zaměstnance

Vlastní vaše firma byty (či jiné ubytovací kapacity), které pronajímá zaměstnancům? Zvažujete případně, že byste při nedostatku pracovní síly jako jeden z benefitů nabídli zaměstnancům firemní bydlení - tedy postavili či koupili firemní byty?
Jsme na "konci světa" , takže bydlení pro příchozí zaměstnance je nezbytností . Bohužel se nám nedaří zajistit individuální kvalitu podle potřeb zaměstnanců. V Sudetech zajišťovali bydlení pro zaměstnance němci , komunisti a nyní nás to čeká také ...

Stříbrná ekonomika v Česku.

Lákáte kvůli nedostatku pracovní síly do své firmy aktivněji než v minulosti seniory/penzisty?
V naší oblasti je to tak , že mladí se derou do světa a ti starší se zase vrací. Takže takový přirozený cyklus . Penzistů moc nezaměstnáváme , dříve vůbec . A 50 + je ve firmě přiměřený počet. Dá se říci , že nás přibývá .

GDPR

1) Kolika stála vaši firmu příprava na GDPR?
2) Co si o GDPR myslíte?
Zbytečně to odvádí pozornost od každodenní práce. Myslím , že by to mohlo jít postupnými kroky a ne takto. Bohužel je to byrokracie , která se u malých a středních podniků mine účinkem.

Jaderné elektrárny v Česku

Jste pro dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech nebo v Temelíně?
Ne . Jde o drahou variantu. Lobing velkých firem neustále vrací na stůl to nejhorší řešení. Solární i další ekologické zdroje jsou dostačující .

Vliv vlády bez důvěry na byznys

Může další existence vlády bez důvěry a pokračující tahanice nad jejím sestavením ohrožovat chod státu a brzdit českou ekonomiku? Co v byznysu trvající politická nejistota ohrožuje nejvíce?
Vzpomínám na úřednickou vládu - žádné změny zákonů , klid na podnikání. Bohužel ambiciozní vláda bez důvěry dělá mezi lidmi zle. A to i tím že, si ANO dělá bez ostychu volební kampaň - sleva na jízdné, investice v regionech , zvyšování mezd ap.

Eurodotace v Česku

Unijní eurodotace Česku podle vás: - prospívají, podporují modernizaci republiky - prospívají, ale jsou spojeny s korupcí - škodí, křiví tržní prostředí - škodí, jsou neefektivně vynakládány
Dobrý nástroj na podporu malého a středního podnikání, malých obcí ap. dopadl tak jak si zasloužíme, tak jací jsme. Myslím, že min. polovina dotací pomohla, podpořila, rozvinula, zkvalitnila, zdokonalila, vylepšila, srovnala... Ta druhá bohužel !
1 2 3 4 5 ... 10
reklama