reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Magdalena Souček

vedoucí partnerka EY v České republice

vedoucí partnerka EY v České republice

Odpovědi respondenta

Přínosy pandemie

Může mít podle vás současná pandemie koronaviru nějaký pozitivní dopad na vaši firmu či celou společnost? Přinesla aktuální situace pro vás osobně něco dobrého?
Pandemie koronaviru urychlí zavádění digitálních technologií. Udržování doporučené vzdálenosti vede k tomu, abychom pořádali virtuální workshopy a komunikovali prostřednictvím videokonferenčních hovorů. Spotřebitelé upřednostňují digitální transakce před hotovostní platbou a v nebývalém měřítku se rozvíjí i telemedicína. Vývoj technologií pro práci na dálku zažívá boom a podnikům se také otevírá prostor pro automatizační technologie, jako jsou robotizace nebo umělá inteligence (AI). Proces digitalizace nejen že přetvoří celá průmyslová odvětví, ale přeformuluje povahu práce jako takové.

Práce a home office

Jak se vám v době karantény osvědčila ve firmě práce z domova? Pozorujete například pokles výkonnosti zaměstnanců na home office, zejména těch, kteří v tomto režimu nikdy nepracovali?
S občasnou prací z domova má většina našich zaměstnanců zkušenosti. Mimo dosavadní projekty pomáháme klientům zmírnit dopady COVID-19 a radíme, jak rychle zareagovat, přizpůsobit se a snížit rizika pro firmu. Výkonnost kolegů je i v tomto náročném období vysoká, ne-li vyšší. Je to pro nás nová situace, učíme se za pochodu, ale jde to. Svět po Covidu bude jiný, ale také velmi zajímavý a přinese řadu příležitostí. Hlavní roli budou hrát digitální technologie a propojení na dálku. Nicméně neměli bychom zapomínat na to, že osobní kontakt (nejen) s klienty k poradenství neodmyslitelně patří.

Dopady koronaviru na firmy (aktualizováno)

Jak epidemie koronaviru zasáhla do vašeho byznysu? Jak očekáváte, že se váš byznys změní po odeznění epidemie?
Radíme, jak zajistit bezpečí zaměstnanců a jak umožnit pracovat na dálku, jak zajistit kontinuitu výroby, přizpůsobit se změnám v poptávce a doručení zboží. Konzultujeme daňové dopady vládních opatření, navrhujeme rozpočty a plánujeme obchodní výkonnost. Radíme, jak zohlednit peněžní podporu vlády. Pomáháme klientům překonat kritické období z pohledu likvidity a financování, zamýšlíme se společně nad tím, co bude “potom”: až nebezpečí opadne – budou odvětví stejná jako dřív? Spolehnete se na stejné faktory, scénáře, strategie a plány? Půjde jenom o počítání ztrát, nebo i o nové příležitosti?

Podpora podnikání

1) Jaké zákony by Česko mělo změnit, aby zlepšilo podnikatelské prostředí?
2) Jaké zákony přijaté v poslední době podle vás nejvíce přispěly ke zlepšení podnikatelského prostředí?
1)Tuzemští podnikatelé volají především po stabilním legislativním prostředí a neustálé změny jim podnikání spíše komplikují. Naše společnost EY pořádá letos již 20. ročník soutěže EY Podnikatel roku České republiky a za tu dobu jsem měla příležitost poznat stovky podnikatelských osobností. Všichni se jednoznačně shodují na tom, že změn v zákonech by mělo být co nejméně.
2) Nelze říci, že některý ze zákonů by jednoznačně přispěl ke zlepšení podnikatelského prostředí. Pro jednoho může být legislativní změna pozitivní, pro druhého naopak představuje komplikaci.

Vyšší mzdy komplikují firmám život

Představuje růst mezd problém pro české firmy, zejména pro ty malé a střední? Zbývají jim peníze na investice a modernizaci? Měl by jim pomoci stát?
Uplynulý rok se nesl ve znamení významného růstu mzdových nákladů u zaměstnanců v celé firemní sféře. Ekonomika začíná vykazovat některé znaky minimálně zpomalení růstu a proto se do budoucna nedá předpokládat další srovnatelný nárůst mezd. Celá řada především výrobních podniků zareagovala na vývoj mzdových nákladů například investicemi do technologií, které by měly snížit potřebu lidské práce. To je v současném nedostatku volných pracovníků pozitivní trend pro budoucnost.

Evropská ochrana životního prostředí

Jak konkrétně se připravujete na zpřísňující se evropskou politiku v oblasti ochrany životního prostředí? Jaký dopad pro vás mohou mít tyto nové regulace? Čeho se nejvíc obáváte?
Pro naše klienty bude klíčové propojení dílčích aktivit do ucelené strategie, která se promítne do šetrnějšího, ekologičtějšího a sociálně citlivějšího podnikání. Klientům radíme v oblasti nastavení KPIs a nefinančních ukazatelů, resp. nefinančního reportingu, který dává ucelený pohled na dlouhodobé cíle udržitelnosti a jejich plnění. Spolupracujeme na projektech v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů, dotací na ekologické projekty, průzkumů v oblasti biodegradabilních obalů, digitalizovaných platforem na sledování energetických úspor a využití blockchainu pro potvrzení původu potravin.

Dopadne na Česko recese?

1) Obáváte se recese nebo alespoň výrazného zpomalení domácí ekonomiky?
2) Měla by se už vláda, respektive firemní svět, připravovat na "horší časy"?
V současné fázi ekonomického cyklu nás zřejmě čeká zpomalení, které může přerůst v recesi. Varováním je výrazné zpomalení německé ekonomiky, s níž je ta česká silně propojená.

Rok s GDPR

1. Je podle Vás rok od účinnosti evropského nařízení GDPR v ochraně osobních údajů zcela jasno? Pokud ne, uveďte prosím co by si podle Vás ještě žádalo oficiální (úřední) vysvětlení. 2. Kolik lidí se na Vás od účinnosti GDPR obrátilo s žádostí o výmaz jejich osobních údajů?
Výkladová praxe se vyvíjí postupně. Úřad pro ochranu osobních údajů je aktivní a publikoval již několik návodů, jak postupovat v konkrétních praktických případech. Zajímavé bude sledovat, jak se vyvine možnost certifikace souladu s nařízením GDPR.

Daně z nemovitostí

Někteří politici navrhují, aby stát či obce zavedly vyšší sazby daně z nemovitostí pro majitele, kteří vlastní více bytů nebo domů. Bude to podle vás motivovat majitele, aby nenechávali nemovitosti prázdné? Souhlasíte s tímto nápadem?
Náklady na bydlení jsou vysoké a zvýšení daně se velmi pravděpodobně přenese na nájemce. Lze předpokládat, že ti, kteří pořizují nemovitost jakožto investici a nejde jim o příjem z nájmu, nebudou zvýšením daně motivování svůj postoj přehodnotit.

Zkrácený úvazek

Nabízí Vaše firma zaměstnancům možnost práce na zkrácený úvazek? Jestliže ano, na jakých pozicích? Jestliže ne, proč?
Ano, EY možnost práce na zkrácený úvazek nejen nabízí, ale aktivně podporuje a propaguje napříč všemi pozicemi, od juniorských po partnerské.
1 2 3 4
reklama