reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Arthur Braun

partner, bpv Braun Partners

vedoucí partner advokátní kanceláře bpv Braun Partners

Odpovědi respondenta

Změny v zákoníku práce

Vyhovuje fungování vaší společnosti současná podoba zákoníku práce, nebo vaši společnost nějakým způsobem brzdí?Jaké změny v zákoníku práce byste uvítali (i s ohledem na zkušenosti z koronavirové pandemie)?
Uvítal bych kurzarbeit nikoliv jen jako program v reakci na Covid-19, ale jako trvalou možnost i nárok na něj vyplývající ze zákona, bez nutnosti schválení vládou.
Stejně tak by si úprava home-office zasloužila zákonnou formu ale ne jako nárok.

Podpora pro české firmy

Co si myslíte o poslaneckém návrhu, že by obchody musely nabízet až 85 procent potravin českého původu?Jak jinak a případně lépe by podle vás měl stát podpořit všechny české podnikatele?
Je to populistický nesmysl, a to nejen z právního hlediska (EU!), ale i z ekonomického. Znamená to, že Rumuni uzavřou svůj trh pro Škodovku a budou požadovat 85% aut své značky Dacia nebo dokonce 85 % piva URSUS namísto Pilsner či Budvaru?
Sám jsem zastánce nákupu regionálních značek, i na farmářských trzích, ale mělo by to být rozhodnutí jednotlivce, a ne státu. Mimochodem se tak ještě posílí současné monopolní struktury v oblastech zemědělství a dojde tak k navýšení cen pro všichni.

Vývoj kurzu koruny

Jak váš byznys ovlivňuje prudké oslabení české měny?Jste zastáncem přijetí eura?
Jelikož náš obrat z vetší části v EUR/USD a náklady spíše ve CZK, tak na papíře výsledky vypadají lépe.
Z dlouhodobého hlediska se nicméně domnívám, že oslabení koruny je cesta do pekel, slabá měna nepodpoří efektivní fungování ekonomiky. V naší zemi bude nadále více montoven než je zdrávo. Čeští zaměstnanci tak budou ještě více frustrovaní, protože k přiblížení českých mezd ke mzdám vyspělých zemím EU nedojde.

Rozvolňování mimořádných opatření

Dochází k rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s koronavirem. Jaký to bude mít vliv na váš byznys? Na co se vy osobně v souvislosti s rozvolněním opatření nejvíce těšíte?
Pokud rozvolňovaní vede k většímu optimismu všech, je to určitě dobré i pro business. Nicméně bude trvat dlouho než se vrátíme k růstu a hospodářským výsledkům 2019.
A osobně: mým největším přáním je znovuuvolnění hranic v Evropě, ale to bude ještě trvat

Osobní ztráty kvůli koronaviru

Co vám osobně v čase koronaviru nejvíce chybí a čeho se nedostává, a to nejen po stránce hmotné?
I když jsem ve svém domě s milou manželkou a třemi super dětmi, přeci jen mi chybí lidský kontakt. Jakožto homo politicus mi ani videokonference ani telefonáty nenahradí chybějící bezprostřední kontakt s lidmi v kanceláři, v restauracích a hospodách, při sportu, v divadle nebo na koncertech. Bohužel „social distancing“ budeme ještě muset nějakou dobu vydržet. Určitě přežiju ještě několik měsíců bez fotbalu a basketbalu, ale rád bych už opět pozval své kamarády k nám domů a navštívit svoji širší rodinu.

Přínosy pandemie

Může mít podle vás současná pandemie koronaviru nějaký pozitivní dopad na vaši firmu či celou společnost? Přinesla aktuální situace pro vás osobně něco dobrého?
Pokud jsme si vyřešili první fázi, ve které převládal strach o rodinu a naše blízké spolu s panikou, jak to bude s vlastní prací, fungováním firmy a byznysem vůbec, můžeme čas využívat k tomu (o velikonočních svátcích se stejně nedá nic moc jiného dělat), abychom přemýšleli o vlastních hodnotách, o hodnotách vlastního podnikání, firmy ale i celé společnosti. Pak daný lockdown má i pozitivní efekt. Tato doba ukazuje, jak člověk funguje ve stresu a jestli je na něho spoleh, a to platí jak pro dodavatele, klienty, kolegy, politiky, tak hlavně pro nás samotné.

Práce a home office

Jak se vám v době karantény osvědčila ve firmě práce z domova? Pozorujete například pokles výkonnosti zaměstnanců na home office, zejména těch, kteří v tomto režimu nikdy nepracovali?
V těchto dnech se jasně ukazuje, kteří naši kolegové již mají zkušenosti s home office z minulosti, mají IT znalosti např. s užíváním video konferencí, a především kdo se na daný pracovní rytmus práce z domova dokáže rychleji adaptovat. S ohledem ale na mimořádnou stresující situaci, ve které se všichni nacházíme, nelze nikomu nic vyčítat.

Dopady koronaviru na firmy

Jak epidemie koronaviru zasáhla do vašeho byznysu?Jak očekáváte, že se váš byznys změní po odeznění epidemie?
1. Původní optimismus klientů, a tedy i advokátů, se ztratil.

2. Bude záležet na tom, jak dlouho budou opatření nutná. Pokud jenom jeden měsíc, nemělo by to byznys příliš ohrozit; pokud ovšem déle, předpokládám že nastane recese, omezeni transakci a tím se zvedne poptávka po specialistech z oblasti pracovního práva, litigací (např. ohledně definice vyšší moci) a insolvence.

Podpora podnikání

1) Jaké zákony by Česko mělo změnit, aby zlepšilo podnikatelské prostředí?
2) Jaké zákony přijaté v poslední době podle vás nejvíce přispěly ke zlepšení podnikatelského prostředí?
Maličkosti z hledisky korporátního právníka:
1.Odstranit počet jednatelů, jako povinnou součást společenské smlouvy. Vedlo by to ke snížení zbytečných notářských zápisů.
Dále (ale není tolik věc zákona) by pomohlo urychlit opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti (KYC procedury u bank). V současnosti je bohužel časově náročnější založit účet než novou společnost.
2.Podnikatelské prostředí zlepšilo možností přímého zápisu do obchodního rejstříku rozhodnutí valné hromady notářem. Jinak mi bohužel nic nenapadá, ale hodně co vedl ke zhoršení….

Česko za 30 let

Co dělat, aby Česko i za 30 let zůstalo vyspělým státem?
Více investovat do technických škol, do IT a ostatních oblastí veřejné infrastruktury. Musí se také investovat do zvyšování atraktivity České republiky, aby nebyla jenom destinací pouze pro levnou turistiku, ale pro mezinárodni high potentials.
1 2 3 4 5 ... 12
reklama