Zdravotní pojištění pro lidi s vyššími příjmy by se mělo zvýšit. To je myšlenka, na které v současnosti pracuje České lékařská komora. Její prezident Milan Kubek návrh představil při  debatě o zdravotnictví, kterou uspořádal týdeník Ekonom. 

"Surově řečeno, jde o to vytáhnout peníze z lidí, kteří je mají, a zatím nečerpají zdravotní péči. A až budou staří a nemocní, nebudou muset platit třeba příplatky za léky," nastínil svou představu Kubek, jehož komora má ve zdravotnictví velmi silné slovo. Zvýšenou sazbu pro lidi s vyššími platy nazývá Kubek "připojištění", a bylo by povinné. Prakticky by vznikla druhá, vyšší sazba zdravotního pojištění. Z jak vysoké mzdy by se peníze odváděly a o kolik více než ostatní, Kubek neupřesnil s tím, že je to věc dalších úvah a propočtů. 

Ekonom

Princip je podobný jako průběžné důchodové "spoření", kdy lidé pracující odvádějí peníze i pro nepracující s tím, že až oni přestanou pracovat, nastupující generace přispěje jim. Za nově vybrané peníze by se podle něj měly aktuálně hradit právě doplatky za léky. Ty se ze zhruba osmdesáti procent týkají důchodců, kteří spotřebovávají největší část zdravotní péče. 

V současnosti platí všichni zaměstnanci stejně velké zdravotní pojistné, a to 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Dvě třetiny této částky platí zaměstnavatel, třetinu, tedy 4,5 procenta, zaměstnanec ze své mzdy. 

Debatu

časopisu Ekonom o zdravotnictví lze zhlédnout na Ekonom.cz

Kubkovo "připojištění" je součástí širší strategie, kterou lékařská komora nazývá Krizový plán. Součástí plánu je mimo jiné nastavit systém automatického zvyšování odvodu za státní pojištěnce, tedy peněz, které stát odvádí na zdravotnictví za důchodce či studenty. Živnostníci by podle plánu měli odvádět pojištění ne z poloviny zisku, ale z celého zisku. Do zdravotnictví by se měla nasměrovat i část ze spotřebních daní z alkoholu a tabáku. "Kdyby
se z jedné vykouřené cigarety odvedl třeba jen dvacetník k nám, bylo by to pět miliard korun," tvrdí Kubek. Komora, která svými návrhy v minulosti dokázala vytvářet velký tlak na ministry zdravotnictví, chce tento plán prosazovat u vlády.

Uložit