Obecné nařízení o ochraně údajů neboli nařízení GDPR už velmi brzy ovlivní všechny organizace, které zacházejí s informacemi o občanech Evropské unie. Proč je tato regulace tak důležitá a jak se na ni můžeme připravit?

Ochrana údajů je o soukromí nás všech a úzce souvisí s naší svobodou. Svobodné rozhodnutí a právo mít pod kontrolou jakékoli informace o své osobě je jedním ze základních práv. Možná to někomu zní jako přehnaný odpor proti éře "velkých dat", ale pojďme se na to podívat trochu podrobněji.