Mezinárodní energetická firma innogy (dříve RWE) byla postavena před důležitý úkol zajištění efektivní mezinárodní spolupráce svých poboček, sjednocení systémů a snížení nákladů a nároků na provozované IT systémy. Řešení nalezla v cloudu.

Společnost innogy se při své přeměně z původního RWE potýkala s potřebou navýšení efektivity fungování firmy, vylepšení komunikace mezi pobočkami z jednotlivých zemí, snížení nákladů na provoz IT a hlavně s potřebou zaměřit se více na svůj hlavní byznys. Přesunem klíčových systémů do cloudu mělo dojít ke zjednodušení správy IT, a tedy i k jejímu zlevnění a snazšímu udržování. S ohledem na rozsah nešlo o jednoduchý úkol.