Naše civilizace, hodnoty, na kterých je založen náš liberálně demokratický systém, se již delší dobu otřásají v základech. Nejen pod vnějším vlivem, který stále intenzivněji přichází ze strany radikálních islamistů a dalších extremistů. Jejich cílem není nic jiného než zničit a rozvrátit naše hodnoty, náš způsob života.

Jedna teroristická akce za druhou, nemožnost jít v klidu na koncert či používat hromadné dopravní prostředky bez dohledu těžkooděnců. To vše vnímáme čím dál naléhavěji a začínáme se skutečně obávat o budoucnost naši a našich dětí. Ale nejhorší na tom je, že se za této situace nedovedeme sjednotit. Plýtváme energií, kterou bychom měli vydávat na boj proti těm, jimž se obecně říká teroristé. Místo toho si takříkajíc podtrháváme koberec pod vlastníma nohama.