Nedávno byla ve Spojených státech přijata rezoluce, dle níž mohou poskytovatelé internetového připojení prodávat data třetím osobám bez souhlasu a vědomí svých klientů. V tamním prostředí nejde o žádnou změnu. Tu měla naopak přinést pravidla přijatá za předchozí administrativy, která byla zrušena ještě předtím, než stihla vstoupit v platnost. Poskytovatelé tak mohou i nadále volně zpeněžit například údaje o navštívených webových stránkách, času na nich strávených či používaných aplikacích. Zrušený předpis vyžadoval, aby poskytovatelé internetového připojení museli získat souhlas svých zákazníků předtím, než by takové údaje poskytli jiným společnostem. Kromě toho by měli poskytovatelé povinnost chránit tato data před útoky hackerů a informovat zákazníky o případných bezpečnostních incidentech. Sporný je přitom argument, dle kterého takovéto volné nakládání s historií prohlížení pouze umožní poskytovatelům internetového připojení vyrovnat se jiným společnostem poskytujícím například internetové vyhledávače či sociální sítě. Ty s daty svých klientů rovněž nakládají prakticky bez omezení. Jelikož ale tyto služby mají ze své podstaty odlišný charakter, než je internetové připojení, jde spíše o úspěšný lobbing zainteresovaných společností. USA se tak v oblasti ochrany dat vydávají zcela jiným směrem než Evropská unie.

Autorka je advokátkou v KPMG Legal