Doby, kdy stačilo, že se ředitel firmy řídil obchodními předpisy a zdravým rozumem, jsou pryč. "Zejména zavedení trestní odpovědnosti právnických osob způsobilo, že i slušní, zodpovědní a pracovití podnikatelé nebo manažeři mohou být najednou vyšetřováni za kroky, které podnikli jejich podřízení," shodli se v rozhovoru pro týdeník Ekonom advokáti Tomáš Gřivna a Václav Bílý.

Manažeři musí vedle základních požadavků myslet i na další pravidla, která patří pod označení compliance, tedy jednání společnosti, zaměstnanců i vedení v souladu s právními i firemními pravidly. Na seznamu nepostradatelných úkolů se tak objevuje třeba přijetí etického kodexu, aktualizace organizačního řádu, zavedení protikorupčního programu, využívání oznamovatelské linky anebo provádění pravidelných školení. Vyznat se v čím dál podrobnějších požadavcích nejenom z Česka, ale i Evropy je pro podnikatele stále náročnější.

Problém je přehnaná regulace

"Filozofie přístupu politiků a zákonodárců směřující k přehnané regulaci je špatná. Podnikání je z podstaty spojeno s rizikem a je v zájmu celé naší společnosti, aby firmy a manažeři měli chuť a odvahu rozvíjet a inovovat, což je samozřejmě spojeno s určitou mírou rizika," říká Bílý s tím, že pokud zákonodárci budou regulaci nadále prohlubovat s cílem maximalizovat kontrolu, paralyzují se a znechutí slušné a úspěšné společnosti. Proto se kanceláře PRK Partners a Gřivna & Šmerda rozhodly k neobvyklému kroku a začaly s výhradní spoluprací, která má propojit jak trestní aspekty života firem, tak ty soukromoprávní.

Stačí jeden špatný podpis

Nejviditelnějším zákonem, který podle Bílého a Gřivny společnosti řeší, je norma o trestní odpovědnosti právnických osob. Dodnes přitom dochází k úpravám jejího výkladu. Vrchní soud například nedávno zrušil rozhodnutí, kterým Městský soud v Praze zastavil stíhání firmy Agrotec proto, že firma měla etický kodex, a tudíž se podle soudu odpovědnosti zprostila.

Vyznat se v čím dál podrobnějších požadavcích nejenom z Česka, ale i Evropy je pro podnikatele stále náročnější.

"Rozhodnutí tak naznačilo, že firmám nepostačuje mít pouze formálně přijatá preventivní opatření, ale naopak musí mít nastaveny vnitřní procesy a přijaty vnitřní normy tak, aby se v reálné praxi rovněž dodržovaly," komentuje rozhodnutí vrchního soudu Tomáš Gřivna z kanceláře Gřivna & Šmerda.

"Firma se může byť jen jedním podpisem dostat do soukolí trestního řízení, insolvenčního procesu, obchodních sporů s dodavateli i třeba pracovněprávních sporů se zaměstnancem," dodává Václav Bílý z PRK Partners. Podle něj tak je v řadě situací téměř nemožné posuzovat každý možný negativní následek jednání manažerů samostatně.

Počet odsouzených roste

Do letošního března bylo odsouzeno celkem 168 právnických osob, většina z nich jsou společnosti s ručením omezeným a často také prázdné schránky nebo firmy s malým majetkem.