Podnikoví právníci neustále posilují své pozice. Ať už v rámci společností, pro něž pracují, či ve vztahu k advokátům, u kterých čím dál tím méně hledají externí pomoc s komplikovanými případy. Profese firemních právníků se tak výrazně proměňuje a například podle nizozemského experta na trh právních služeb Jaapa Bosmana jsou v současnosti právní oddělení ve společnostech personálně složena, vybavena a organizována lépe než kdykoliv předtím.

"Právníci jsou ve složitém světě obchodu nezbytnou součástí týmů svých zaměstnavatelů. Složitost procesů přináší nová rizika a všudypřítomná regulace přímo vyžaduje lepší organizaci. To vše už dlouho vytváří tlak na podnikové právníky, kteří mu mohou čelit pouze zvýšením kvality a efektivity své práce," popisuje prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová. Podle ní to rovněž přineslo kontrolu nákladů na externí právní služby a požadavek na efektivnější a specializovanější služby. "Tlak našich zaměstnavatelů se tak zprostředkovaně přenáší i na advokátní kanceláře," dodává.

Dalším výrazným novým rysem práce podnikových právníků je jejich zapojování do manažerských pozic a rozhodování v rámci společností. Podle Brejchové je pak ale nutné správně odlišovat role. "Člověk v postavení podnikového právníka má poskytovat právní rady a předkládat k rozhodování podklady, které usnadní rozhodnutí manažera. Pokud je ale podnikový právník v postavení vysokého manažera, pak je při rozhodování právní vzdělání výhodou, ale i závazkem. Opravdu je třeba roli vymezit a podnikový právník by měl zůstat poradcem s tím, že je schopen shrnout manažerovi základy problému a navrhnout varianty řešení, včetně právních rizik," říká Brejchová.