Životní úroveň české střední třídy měřená průměrnou mzdou je v Česku podstatně nižší než v západní Evropě. Češi vydělávají podle dat Eurostatu pouhých 37 procent evropského průměru. Srovnání s hospodářsky silnými státy vyznívá ještě pesimističtěji. "České výdělky jsou na úrovni 17 procent švýcarských, 28 procent švédských nebo 31 procent německých mezd," upozorňuje ředitel odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu Dalibor Holý.

Nabízí se námitka, že Češi sice méně vydělávají, ale také v porovnání s dražší západní Evropou méně utratí − především služby nebo bydlení jsou v tuzemsku levnější než na západ od Aše. Ani ze srovnání mezd zohledňujících kupní sílu nicméně Česko nevychází dobře: stále je pouze na 57 procentech evropského průměru. Přitom česká produktivita práce představuje 80 procent průměru Evropy. Nízkým mzdám neodpovídá ani výkon ekonomiky. HDP na hlavu je v Česku na úrovni 87 procent průměru EU.

Jaké jsou příčiny stavu, kdy Češi vydělávají méně, než by odpovídalo jejich výkonnosti?

Levná montovna

Jednou z hlavních příčin nízkých mezd je struktura tuzemské ekonomiky. Základ byl položen už v minulosti, kdy se české hospodářství ubíralo k podpoře průmyslu. Ten nyní představuje 37 procent HDP, zhruba stejný podíl lidí v průmyslových podnicích pracuje. "Průmysl je investičně náročnější než služby, takže v ekonomikách s jeho vysokým významem si musí podniky odkládat větší část výdělků na investice," tvrdí hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Jinak řečeno, například oproti službám vydají průmyslové firmy více peněz na investice a méně zbývá na platy.

Zahraničním majitelům českých firem loni na dividendách odešlo 290 miliard korun. Část těchto peněz by podle odborů měla jít na růst mezd.

V nízkých mzdách se odráží také složení průmyslu. Už od 90. let politici do Česka lákali přímé zahraniční investice prostřednictvím úlev či pobídek. Nebrali přitom příliš na zřetel, o jak sofistikovanou výrobu se bude jednat, a tak do Česka firmy mířily často především za pobídkami a levnou prací. Důkaz? Třeba příběh továrny Philips, která v Česku vyráběla zastaralé obrazovky, po vyčerpání pobídek odešla a zůstal po ní rozsáhlý neobsazený areál s několika výrobními halami.

"Jedním z důvodů relativně nízkých českých mezd je nízká přidaná hodnota," dodává hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. Tuzemské podniky − jak s českými, tak zahraničními majiteli − často vyrábějí jen polotovary či subdodávky pro zahraniční firmy; ty pak smontují finální výrobek, na nějž si mohou přirazit podstatně vyšší marži než český dodavatel. A z ní i lépe zaplatit své zaměstnance.