V České republice podobně jako v drtivé většině zemí Evropské unie neexistuje zákon, který by řešil, jak má vypadat franšízingová smlouva. Z pohledu tuzemských zákonů představuje typ nepojmenované smlouvy, v níž si dva podnikatelé mohou obchodní vztahy mezi sebou upravit víceméně volně. Evropský parlament to ale teď plánuje změnit. Chce připravit směrnici, která by franšízing, tedy podnikání na vlastní účet pod cizí značkou, svázala stejnými pravidly ve všech zemích Evropské unie.

Evropskému parlamentu vadí, že ačkoliv popularita franšízingu v Evropě v posledních letech roste, jeho výkon stále zaostává za tím, co je běžné za oceánem. Jak ukázala loňská studie Evropského parlamentu, franšízing generuje jen necelá dvě procenta unijního HDP. Oproti tomu v USA je to šest procent, a v Austrálii dokonce 11 procent. Autoři studie z toho viní absenci evropské regulace tohoto byznysmodelu. Sjednocení pravidel napříč unií by podle nich umožnilo příjemcům a poskytovatelům franšízy profitovat z velikosti celého unijního trhu a lépe by obě strany chránilo před nepoctivci.

Nová právní úprava by podle prvních tezí, které studie nabídla, měla především přinést přesnou definici franšízingu, vymezit by se měla práva a povinnosti příjemců a poskytovatelů franšízingového konceptu, předsmluvní odpovědnost i pravidla ochrany spotřebitelů a hospodářské soutěže. Mezi prvotními návrhy figuruje mimo jiné požadavek, aby franšízanti, kteří do tohoto byznysmodelu investují více než 20 tisíc eur, museli získat od specializovaných poradců rekrutovaných zejména z řad právníků certifikát garantující, že mají o tomto typu podnikání dostatek informací.

Podle jednoho z největších franšízorů v Česku − společnosti McDonald's − jdou plány Bruselu správným směrem. Mohly by pomoci vyjasnit mantinely doposud zákonem opomíjeného byznysmodelu. "Vzhledem k tomu, že společnost McDonald's funguje na globální bázi, určitě by jednotná evropská regulace přinesla zjednodušení našich interních procesů, které by byly snáze aplikovatelné v jednotlivých zemích," míní právní zástupce a manažer společnosti McDonald's Marcel Šebek.

Franšízy v Evropě generují jen dvě procenta HDP. Podle studie Evropského parlamentu za to může legislativní vakuum.

Ne všichni, které franšízing živí, ale iniciativu Bruselu hodnotí tak jednoznačně. Podle advokátky z kanceláře Kocián Šolc Balaštík Martiny Parusové Zímové studie sice pojmenovává důležitá témata − jako je například určování cen −, avšak neobsahuje žádné důkazy o tom, že by jednotná evropská regulace dokázala dostat výkon evropského franšízingu na úrovně běžné jinde ve světě. "Udělat si obrázek, zda by navrhovaná právní úprava znamenala tak velký přínos pro rozvoj tohoto segmentu v EU, jak studie předpokládá, dle mého názoru vyžaduje podrobnější přípravnou studii," míní advokátka, která se specializuje na franšízing.