Evropský soud pro lidská práva přiznal třem Čechům odškodnění za státní regulaci nájemného ve výši 2,19 milionu korun. Postižení se domáhali náhrady za období od roku 2002 do roku 2006, kdy stát navzdory verdiktu Ústavního soudu stále ovlivňoval výši nájemného. Revoluční částí rozsudku je hlavně výpočet odškodnění, které bylo stanoveno jako rozdíl mezi tržním a regulovaným nájemným. České soudy doposud přiznávaly pouze zlomek této částky. Rozhodnutí ovšem zatím není pravomocné.

Konec regulace nájemného v Čechách

Přítrž ovlivňování nájmů ze strany státu učinil Ústavní soud v roce 2000, kdy zrušil takzvanou regulační vyhlášku. Stát pak dostal do roku 2002 čas na zjednání nápravy. Vláda se snažila regulaci zachovat jinými předpisy, které ovšem Ústavní soud rovněž zrušil. Zákon, který majitelům umožnil jednostranné zvyšování nájmů, byl schválen až v roce 2006.

Cestu za odškodňováním majitelů, kteří byli v tomto období nuceni pronajímat byty za netržní nájemné, otevřel soud v roce 2009. "Ústavní soud v tomto roce vydal takzvané sjednocující stanovisko. To konečně určilo jako viníka stavu pouze stát, na který měly směřovat všechny žaloby," vysvětluje Karel Polata, místopředseda Občanského sdružení majitelů domů. Do té doby se totiž často stávalo, že soudy zamítaly žaloby z toho důvodu, že žalovaným podle jejich názoru neměl být stát, nýbrž nájemci.

Ústavní soud ale neurčil, za jaké období lze odškodnění za regulaci nájemného přiznat. V roce 2014 pak Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že je to právě období od roku 2002 do roku 2006, tedy období, kdy měl stát započít s uvolňováním nájemní ceny, a neučinil tak. Štrasburský soud nyní v případě tří Čechů na rozsudek navázal a určil metodiku pro výpočet odškodnění.

Tuzemské soudy dosud používají metodu stanovenou judikaturou Nejvyššího soudu. "Horní hranicí pro určení výše náhrady je nájemné dosažené k 1. 1. 2007, tedy v prvním roce deregulace, kdy nájemné rostlo o 10 až 20 procent," vysvětluje Dita Křápková, advokátka, která úspěšně zastupovala zmíněné Čechy před Evropským soudem pro lidská práva.