Stát začal ze silnic vytlačovat auta, která léta potichu toleroval. Týká se to vozidel s nehomologovanými doplňky, odstraněným filtrem pevných částic, stočeným tachometrem či neschválenou úpravou řídicí jednotky. Desítky společností, které tyto služby a výrobky nabízejí, budou muset změnit model svého byznysu.

Minulý týden podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která začne platit patrně od začátku června. Novinkou je povinnost firem, aby před provedením jakékoliv změny, jež má za následek technickou nezpůsobilost vozidla (typicky jde o demontáž zaneseného filtru pevných částic, neschválené zvýšení výkonu motoru či výměnu brzdového systému za sportovní), zákazníka předem písemně upozornily, že s upraveným autem nesmí do běžného provozu. Oproti původním návrhům není stanoveno, že zákazníci musí takové prohlášení podepsat, ministerstvo dopravy však předpokládá, že servisy to požadovat budou. Pokud by nebyly schopné prokázat, že zákazníka informovaly, bude jim hrozit sankce až 500 tisíc korun. Podniky, které tyto služby poskytují, musí rovněž upravit své reklamy: zákon stanoví, že je-li provedení takové změny nabízeno veřejně, nabídka musí obsahovat upozornění, že zásah bude mít za následek nezpůsobilost vozidla k provozu.