Měla to být výkladní skříň odpovědného seberozvíjení českých regionů, jenže výsledkem je velká ostuda. Kolem sedmi takzvaných "ropů" neboli Regionálních operačních programů, které rozdělovaly evropské dotace v letech 2007 až 2013, vypuklo v uplynulých letech tolik skandálů a policejního vyšetřování, že v současném druhém dotačním období (2014 až 2020) už existuje program jen jeden. A ten řídí přímo ministerstvo pro místní rozvoj.

Podnikatelsko-politické elity v krajích byly prostě na příliv miliard z Evropské unie připraveny asi jako jihoitalská mafie. Ne náhodou dnes řadě bývalých hejtmanů, primátorů, starostů i úředníků hrozí až sedm paragrafů. Podle policie finančně poškozovali Evropskou unii, sjednávali nelegální výhody při veřejných soutěžích a zakázkách, zneužívali své pravomoci, dávali a brali úplatky, špatně spravovali cizí majetek a dopouštěli se toho všeho jako organizované zločinecké skupiny.