Rok 2016 je sice za námi, ale ještě se s ním musíme vypořádat daňově. Pokud se vám o daně nestará zaměstnavatel či poradce a růžový formulář vyplňujete sami, můžete snadno narazit na řadu nejasností.

Speciál Ekonomu

Daňovému přiznání se věnuje aktuální číslo týdeníku Ekonom:

♦ Daňové přiznání

♦ Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

♦ Daňové přiznání pro zaměstnance

Hlavními novinkami jsou zjednodušené přiznání na dvě strany a změna daňových odpočtů na děti. Zjednodušený formulář pro daňové přiznání za rok 2016 však mohou využít jen zaměstnanci, pokud si sami podávají přiznání a nemají jiný příjem. Kdo si bokem přivydělává jako podnikatel, má příjmy z pronájmu nebo třeba z vlastní malé elektrárny na střeše domu, ten musí vyplňovat staré formuláře včetně všech příloh, tedy více než čtyři strany.

Potřebujete s vyplňováním "růžového" formuláře přesto poradit? Nejste si jisti, který z formulářů zvolit?

Na vaše dotazy odpovídaly Lucie Kretková a Lucie Smolová, daňové konzultantky společnosti Mazars.

Online rozhovor

vložit otázku
17.2.2017 21:44 Josef
Jako důchodce mám příjem formou dohody o práci za rok 80000, které se zdaní 15%. Jsem povinen podávat samostatné danové přiznání ? Má práce na dohodu při důchodu hranici kdy tato povinnost vzniká ?
22.2.2017 10:45 Lucie Kretková
Dobrý den, za předpokladu, že jste obdržel starobní důchod v osvobozené výši, příjem za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce a žádný další příjem jste neobdržel, nejste povinen podat daňové přiznání. Pokud jste u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani, na Vaši žádost Vám může zaměstnavatel provést roční zúčtování. V případě, že jste prohlášení nepodepsal, může pro Vás podání daňového přiznání být výhodné. V daňovém přiznání si můžete uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč. V takovém případě je daňové přiznání potřeba doručit na finanční úřad do 3. dubna 2017.
18.2.2017 10:08 Ladislav Chalupa, Praha
Jak je to s dividendou zahraniční společnosti, kterou dostávám na účet zdaněnou v zemi, kde firma sídlí. Banka mi sděluje její výši před a po zdanění v cizím státě. Musím uvést tyto příjmy v daňovém přiznání, i když má ČR s daným státem smlouvu o zamezení dvojího zdanění? Mám uvést částku před zdaněním, nebo po zdanění v cizině? Vztahuje se na tento příjem metoda zápočtu podle § 38f zákona v příloze 3? Co je oním potvrzením zahraničního správce daně? Postačí doložit výpis obchodníka s CP v ČR?
22.2.2017 10:18 Lucie Smolová
Dobrý den, pane Chalupo, ano, tento příjem musí být uveden ve Vašem daňovém přiznání, a to v hrubé výši před zdaněním. Na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění s konkrétním státem lze započíst sraženou daň v zahraničí, maximálně však do výše uvedené právě ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Tento příjem spolu se sraženou daní v zahraničí je potřeba uvést v Příloze č. 3 a dále vyplnit Seznam poplatníka uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění. Potvrzení k tomuto druhu příjmu dokládat nemusíte.
21.2.2017 18:34 Andrea
Dobrý den. Jsem zaměstnaná a půl roku jsem měla jako vedlejší činnost kosmetické služby. Daňové přiznání si zpracovávám sama. Do Daňového přiznání jsem opsala veškeré údaje z "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti". Každý měsíc si uplaťnuji slevu na dítě 1117 Kč, kterou dostávám ve výplatě. Mám v přiznání vyplnit i přesto kolonku " údaje o dětech žijící ve společné domáctnosti"? Pokud tam dítě napíšu, automaticky se mi vyplní13.404 Kč. Mám obavu, abych si slevu neuplatnila 2x
22.2.2017 10:46 Lucie Smolová
Dobrý den, ano tuto kolonku ve Vašem daňovém přiznání vyplňte. V daňovém přiznání se uvádějí veškeré příjmy a veškeré slevy a odpočty, na které má poplatník v daném roce nárok. Nemusíte se bát, že byste si slevu uplatnila dvakrát.
21.2.2017 22:44 Petr
Dobrý den, z předchozího vztahu mám Šimona a Jakuba. S novou partnerkou pak Jáchyma. U Šimona uplatňuji slevu já a píšu ho jako prvního. U Jakuba slevu uplatňuje bývalá partnerka. Jak mám uplatnit slevu na Jáchyma?
22.2.2017 12:22 Lucie Kretková
Dobrý den, rozumíme, že splňujete podmínku pro uplatnění danového zvýhodnění pouze na 1 dítě z předchozího manželství. Daňové zvýhodnění na Jáchyma uplatníte tedy jako pro druhé dítě.
21.2.2017 23:45 Ilona
Dobrý den, od loňského září pronajímám byt, na který mám úvěr ze stavebního spoření. V předchozích letech jsem uplatňovala slevu na dani za zaplacené úroky z úvěru. Mohu i za loňský rok. Lze alespoň částečně za 8 měsíců? Jakým způsobem mám danit nájemné, které mi nájemce platí? Děkuji za Vaši odbornou radu.
22.2.2017 11:03 Lucie Smolová
Dobrý den, pokud jste danou nemovitost po dobu těchto osmi měsíců užívala k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů Vašich či Vašeho manžela, lze si poměrnou část zaplacených úroků z úvěru na bytové potřeby uplatnit jako odčitatelnou položku ve Vašem daňovém přiznání. Příjem z Vámi pronajímané nemovitosti je předmětem daně a lze jej snížit prostřednictvím uplatnění výdajů, a to ve skutečné výši nebo v paušální výši (30 % z příjmů z pronájmu, max. však do výše 600 000 Kč). V případě, že se rozhodnete pro uplatnění skutečných výdajů, lze si i kromě jiných výdajů uplatnit i zbylou poměrnou část ze zaplacených úroků z úvěru na bytové potřeby. Rozhodnutí, zda budete uplatňovat skutečné nebo paušální výdaje, je čistě na Vás, záleží, co je pro Vás více výhodné.
22.2.2017 00:59 Martin
Dobrý den, vyplňuji zjednodušený daňový formulář a pracoval jsem loni u dvou zaměstnavatelů.U oddílu č.6,řádku 52 jsem zadal úhrn srážkových záloh,ale netuším,co mám doplnit do řádku 53 a 54.Můžete mi poradit? Děkuji za odpověd.
22.2.2017 11:24 Lucie Kretková
Dobrý den, v případě, že jste obdržel příjem ze zaměstnání vykonaného na základě pracovní smlouvy, částku odvedených záloh uvádíte správně v ř. 52. Pokud jeden z pracovních poměrů byl vykonaný na základě dohody o provedení práce, ze které byla sražena konečná daň a rozhodl jste se, že tyto příjmy si přejete uvést ve Vašem daňovém přiznání, pak částku sražené daně uvedete na ř. 53.
22.2.2017 01:26 Zdeněk
Dobrý den, v roce 2015 jsem koupil družstevní byt a v roce 2016 za stejnou cenu prodal. Je nutné uvádět tuto transakci v daňovém přiznání a pokud ano, co bude nutné k tomu doložit?
22.2.2017 14:30 Lucie Kretková
Dobrý den, vzhledem k tomu, že dle Vámi uvedeného nebyla splněna podmínka pro osvobození tohoto příjmu od daně, tento příjem musí být uveden ve Vašem daňovém přiznání v §10. Nicméně, k příjmu z prodeje lze uplatnit nabývací cenu a související výdaje. Pokud jste tedy byt prodal za stejnou cenu, za kterou jste ho nakoupil, daň z tohoto příjmu bude nulová. K této transakci nemusíte k daňovému přiznání dokládat žádný další dokument.
22.2.2017 06:35 Tomas
Dobrý den, Je možno u kapitálových příjmů - konkrétně úroky z půjčky - odečíst ze zisku u náklady, které byly spojeny s příjmem? Například bankovní poplatky, služby právníka apod. Děkují Tomáš.
22.2.2017 12:22 Lucie Smolová
Dobrý den, vůči příjmům z kapitálového majetku obvykle nelze uplatnit žádné výdaje. Jednou z výjimek je však příjem z úroků ze zápůjčky nebo úvěru, kdy je výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu. Vámi uvedené bankovní poplatky a služby právníka tedy nelze jako výdaj uplatnit.
22.2.2017 07:15 Marek Klein
Přes půl roku jsem pracoval v Německu, kde jsem byl přihlášen a odváděl všechny daně. Zbytek roku jsem byl zaměstnán v ČR. Prosím o informaci jakým způsobem vyplnit formulář. Děkuji
22.2.2017 13:08 Lucie Smolová
Dobrý den, Vaše daňové povinnosti se odvíjejí od určení Vašeho daňového rezidenství. Za předpokladu, že jste byl po celý rok 2016 považován za českého daňového rezidenta, máte povinnost zdanit v České republice Vaše celosvětové příjmy, tedy i příjmy obdržené ze zaměstnání vykonaného v Německu. Aby však nedošlo k dvojímu zdanění tohoto příjmu, lze ve Vašem daňovém přiznání příjmy z Německa ze zdanění v ČR vyjmout. Názorný příklad, jak vyplnit daňové přiznání, naleznete v daňové příloze "Jak na daně za rok 2016" v časopisu Ekonom. Věříme, že Vám tato příloha bude nápomocna.
22.2.2017 07:27 Jaroslava
Matka je v domově seniorů. Každý měsíc činí doplatek rodiny cca 2000 Kč. Manžel je v důchodu, já mám předdůchod (tzn. moje vlastní peníze). Je možno uplatnit částky, které doplácí rodina za pobyt matky v domově seniorů?
22.2.2017 13:03 Lucie Kretková
Dobrý den, pokud rozumím Vašemu dotazu správně, zajímá Vás daňové uplatnění výdajů na pobyt Vaší maminky v domově seniorů. Bohužel Vás budu muset zklamat, tyto výdaje uplatnit nelze.
22.2.2017 08:01 Petra
Koupili jsme dceři družstevní byt - na její jméno. Byt jsme zatím začali pronajímat, ale dcera je již plnoletá. Může zdaňovat jeden z rodičů příjmy z pronájmu? Nebo je tam nutné vytvořit mezi dcerou a rodičem nějaký dokument?
22.2.2017 14:03 Lucie Smolová
Dobrý den, příjmy z pronájmu jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob u té osoby, která tyto příjmy obdržela. Jelikož práva k bytu vlastní Vaše dcera, předpokládáme, že i nájemní smlouvu uzavřela ona a proto by daný příjem měla zdaňovat Vaše dcera.
22.2.2017 08:30 Pavel
Dobrý den. V loňském roce bytové družstvo, jehož jsem členem, prodalo jeden byt a peníze z prodeje rozpustilo mezi členy družstva podle podílu. Musím uvádět tento příjem do daňového přiznání? Děkuji.
22.2.2017 14:00 Lucie Smolová
Dobrý den, za předpokladu, že Vám byl tento příjem vyplacen bytovým družstvem v čisté výši, tzn. po zdanění srážkovou daní, nemusíte tento příjem uvádět ve Vašem daňovém přiznání.
22.2.2017 08:52 Jirka
Dobrý den, od dubna minulého roku jsem na UP, předtím jsem pracoval jako zaměstnanec. Od bývalého zaměstnavatele jse msi vyžádal potvrzení o příjmech a od UP potvrzení o registraci a pobírání podpory, nevím ale jak daňové přiznání vyplnit. Kde k tomuto případu můžu sehnat praktické informace, tj. jak mám daňové přiznání vyplnit. Děkuji
22.2.2017 15:30 Lucie Smolová
Dobrý den, vzhledem k tomu, že je příjem ve formě podpory v nezaměstnanosti osvobozeným příjmem, budete ve svém daňovém přiznání uvádět pouze Vaše příjmy ze zaměstnání. Jak v tomto případě vyplnit daňové přiznání, naleznete v daňové příloze "Jak na daně za rok 2016" v časopisu Ekonom. Věříme, že Vám tato příloha bude nápomocna.
22.2.2017 09:12 Jan Vopršálek
V r. 2015 jsme jako manželé koupili nemovitost a tu jsme cca po 11 měsících v r. 2016 prodali. Nemovitost byla ve SJM (společné jmění manželů). Protože nebyly stanoveny vlastnické podíly je možné zdanit zisk z prodeje jen jedním z manželů?
22.2.2017 15:02 Lucie Kretková
Dobrý den, za předpokladu, že nebyly splněny podmínky pro osvobození, příjem z prodeje nemovitosti v SJM se zdaní u jednoho z manželů.
22.2.2017 09:55 Olga
Dobrý den, za minulý rok jsem souběžně pracovala v Rakousku i v České Republice - v obou zemích jsem tedy odváděla zdravotní a sociální pojištění, je nutné do daňového přiznání v ČR zanášet i rakouské příjmy? Děkuji za odpověď.
22.2.2017 14:28 Lucie Kretková
Dobrý den, rozhodnutí, jestli do českého daňového přiznání uvést i příjmy za práci vykonanou v Rakousku, závisí především na tom, jestli jste považována po celý rok za českého daňového rezidenta nebo nikoliv. Za předpokladu, že jste českým daňovým rezidentem, jste povinna uvést ve Vašem českém daňovém přiznání veškeré své obdržené příjmy, tzn. i příjmy za práci vykonanou v Rakousku. Avšak aby tento příjem za práci v Rakousku nebyl zdaněn dvakrát, lze ve Vašem českém daňovém přiznání daň zaplacenou v Rakousku započíst, případně příjmy z Rakouska vyjmout ze zdanění v ČR. Příklad, jak postupovat při vyplnění daňového přiznání uvádíme v daňové příloze "Jak na daně" časopisu Ekonom. Závěrem bych chtěla upozornit, že sociální a zdravotní pojištění by v rámci Evropské unie mělo být odváděno pouze do pojistného systému jednoho státu.
22.2.2017 10:17 Lubica
Dobrý den, prosím Vás, může si OSVČ uplatnit do výdaje ovlivňujícího daňový základ výdaj za občerstvení při jednání s klientem v prostředí restaurace? Děkuji
22.2.2017 15:15 Lucie Kretková
Dobrý den, bohužel Vás zklamu. Tyto výdaje nejsou daňově uznatelné.
22.2.2017 10:32 hofman
Dobrý den,přijal jsem zdaněné (15% daň) dividendy z USA. V českém DP musím tento příjem uvést v hrubé výši a poté uplatit prostý zápočet..Český FÚ požaduje dle § 38f odst.5 (zákon o daních z příjmů) potvrzení zahr. správce daně. Jelikož ale mám účet u českého obchodníka s CP, tak maximálně dostanu potvrzení od tohoto obchodníka(ne od zahr.správce daně), jelikož č. obchodník vede zahr. CP na hromadném účtu. Považuje FÚ potvrzení od č. obchodníka CP o zaplacené daně v zahr. za dostatečný? Děkuji
22.2.2017 15:42 Lucie Kretková
Dobrý den, jak již uvádíme, dle znění zákona musí být daň zaplacená v zahraničí prokázána. A to buď potvrzením zahraničního správce nebo potvrzením plátce příjmu. V praxi se obvykle potvrzení dokládá až na vyzvání správce daně, někdy jej nevyžadují. Nicméně pokud správce daně prokázání započítávané daně požaduje, obvykle se spokojí s jakýmkoliv dokumentem, na němž je vidět výše sražené daně.
22.2.2017 10:42 standa novák
Reaguji na odpověď u otázky pana Chalupy z 10:08. Paní odpovídá, že "Potvrzení k tomuto druhu příjmu dokládat nemusíte." tj. není potřeba potvrzení zahraničního správce daně, že daň z dividendy byla zaplacena v zahraničí. Jak je to možné, že není potřeba překládat toto potvrzení? V zákoně o daních z příjmu je jasně napsáno § 38f odst.5, že "Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně". Takže když nemám toto potvrzení, tak může FÚ daň doměřit? Nebo nemůže?
22.2.2017 15:34 Lucie Smolová
Dobrý den, pane Nováku, máte pravdu, že dle znění zákona musí být daň zaplacená v zahraničí prokázána, a to buď potvrzením zahraničního správce nebo potvrzením plátce příjmu. V praxi se však obvykle dokládá až na vyzvání správce daně, někdy jej nevyžadují. Pokud je prokázání započítávané daně požadováno, finanční úřady se pak obvykle spokojí s jakýmkoliv dokumentem, na němž je vidět výše sražené daně.