Jen zhruba stovku pravomocných rozsudků vynesly soudy za pět let účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Už brzy by se to ale mohlo změnit. Zatímco až do loňska mohli policie a žalobci stíhat korporace jen za zlomek protiprávních činů z trestního zákoníku − mezi nimiž paradoxně nefigurovalo ani poškození spotřebitele −, od prosince se to diametrálně změnilo. Orgány činné v trestním řízení mohou firmy popotahovat takřka za stejné množství trestných činů jako fyzické osoby. Zákon o trestní odpovědnosti korporací připouští jen dvacítku výjimek, mezi něž patří činy jako vlastizrada nebo opuštění dítěte, tedy takové, kterých se firma z logiky věci dopustit nemůže.

"Jde zhruba o trojnásobné navýšení celkového počtu trestných činů," vypočítává výsledný efekt náměstek nejvyššího státního zástupce Pavel Pukovec. Tento "skok" se podle něj odrazí i v nárůstu počtu trestních stíhání firem. Tresty, které podnikům podle zákona hrozí, se přitom mohou rovnat "rozsudku smrti". Vedle samotného zrušení může soud provinilý podnik potrestat také propadnutím majetku nebo pokutou až ve výši 1,46 miliardy korun.