Moje firma se původně měla jmenovat Hovno Tour, zahajuje Jan Vimmer popis svých peripetií při vstupu do byznysu. Pod tímto názvem už totiž provozoval facebookovou skupinu, ve které dával dohromady lidi pro společné zahraniční cesty. Sen o podniku s velmi provokativním názvem se mu ovšem rozplynul po návštěvě notářky. "Varovala nás, že s tím pravděpodobně narazíme při zápisu u rejstříkového soudu, a firma tak nemusí být vůbec zapsána," vzpomíná. Další návrh už byl tedy umírněnější: Lejno Tour. "Ovšem i zde hrozilo zamítnutí, tak jsme nakonec zvolili transkripci Layno Tour," popisuje Vimmer, vítěz studentské kategorie soutěže T-Mobile rozjezdy v Moravskoslezském kraji. Podařilo se mu tak zachovat originální název, na který byla stávající klientela zvyklá, a zároveň se vyhnout průtahům a ztrátě správního poplatku.

Při zakládání firmy a volbě názvu musí podnikatel přemýšlet hlavně nad tím, jak udělat dojem na své budoucí zákazníky. A je to právě název společnosti, co firmu činí jedinečnou. Ne vždy se ale originální název shledá s pochopením rejstříkového soudu, tedy příslušného krajského soudu. Ten může zapsání do rejstříku zamítnout, tím propadne i správní poplatek a podnikatel ztratí čas strávený nad novou registrací nebo nad odvoláním.