Nový tým pro boj s dezinformacemi na ministerstvu vnitra znovu obrátil pozornost na problém starý jak internet sám: je potřeba na weby a sociální sítě dohlížet? Ponechme stranou hlasy neinformovaných, že jde o cenzuru, protože to není pravda, a věnujme se otázce, jestli má pravda sílu obstát vedle lži jaksi sama od sebe.

Odpověď naznačuje hned úspěch tvrzení, že nový tým bude cenzurovat. Nabízí se samo, nepotřebujete k němu vyhledávat zdroje a mnoha lidem vyhovuje. Naproti tomu pravda vyžaduje určitou intelektuální námahu − musíte dohledat zdroje a vysvětlení je složitější než úderný výkřik "Cenzura!". Mnoho lidí ho nechce slyšet, takže neslyší. V darwinovské soutěži mezi populární lží a složitou pravdou v časech internetu vyhrává lež.