Daňové změny od Nového roku se zdají být skvělou ukázkou prorodinné politiky. Zvyšují se daňové slevy na druhé a další děti, zvedá se i maximální výše slevy na školkovné. Je ale vyšší daňová podpora rodin tou správnou cestou? Daňové slevy pro rodiny mají několik nesporných výhod. Podporují pouze rodiče, kteří pracují, takže odměňují ty, kteří se snaží pomocí vlastních výdělků zabezpečit své děti. Zvyšují tedy motivaci rodičů (nebo alespoň jednoho z nich) pracovat. Z toho ale bohužel plyne i řada potenciálních nevýhod. Rodiče bez pracovních příjmů nebo ti, kteří vydělávají velmi málo, si od Nového roku nepolepší. Nepracujícím rodičům a rodičům s velmi nízkými příjmy by měly místo daňových slev pomoci sociální dávky, především přídavky na děti. Ty se bohužel již řadu let nevalorizovaly a jejich výše je tak dnes méně než poloviční, než je výše daňových slev. Rodiny s více dětmi a domácnosti samoživitelů přitom patří do skupin nejvíce ohrožených příjmovou chudobou.