První novela občanského zákoníku z roku 2014 byla dlouho diskutovaná, očekávaná i předběžně zatracovaná. Jedni kritizovali samotnou podstatu změn, tedy zásah do víc než deset let připravovaného kodexu, druzí by zase přitvrdili a většinu ustanovení seškrtali. V minulém týdnu text zákona téměř bez povšimnutí projednali senátoři. Tedy spíš neprojednali − normou se rozhodli nezabývat a prostě ji odeslali prezidentovi k podpisu. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán může proto pomalu oslavovat. Před příchodem na "svůj" resort byl považován za jednoho z hlavních odpůrců nové úpravy a korekce soukromoprávního veledíla se stala jeho klíčovým tématem.

Technická novela, jak je aktuální návrh prezentován, přináší kromě skutečně technicistních změn také některé věcné, tedy mnohem podstatnější. Praxe si vynutila, aby v případech, kdy se vyžaduje pro právní jednání forma veřejné listiny, stačila pouze plná moc s úředně ověřeným podpisem namísto notářského zápisu. Předloha také znovu zavádí předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí. S novelou pak bude nadobro jasné, že nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Lhůta pro vyklizení bytu zvláštního určení spolubydlícím po úmrtí nájemce se prodlouží ze tří na šest měsíců. Vládní předloha také snižuje maximální jistotu na nájemní byt ze šestinásobku na trojnásobek nájemného a prodlužuje ze tří na pět let lhůtu, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti. Změna také umožní studentům nad 15 let, kteří dosud neskončili povinnou školní docházku, aby si sami sjednali práci.