Projekt bezplatných právních poraden Exekutorské komory začal již před sedmi lety, kdy se otevřela první centra v Praze a Brně. Cílem poraden byla a je zejména snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a poskytovat informativní poradenství týkající se exekučního řízení, tedy navigovat účastníky exekučního řízení, poučit je o jejich právech a povinnostech a dle možností jim pomoci najít východisko z jejich situace.

Exekutorská komora se snaží prostřednictvím poraden pomáhat především dlužníkům, kteří čelí exekuci, ale také jejich příbuzným či blízkým. Služeb poraden však mohou využít i věřitelé, kteří se chtějí domoci práva. Koncept bezplatných poraden logicky zapadá do systému odpovědného vymáhání, který Exekutorská komora dlouhodobě podporuje. Správná informovanost a odborná podpora zvyšují rovnost postavení účastníků exekučního řízení. Zabezpečení vyšší informovanosti veřejnosti o exekučním řízení je také důležitou prevencí před úpadkem do dluhové spirály.