Podle zprávy z roku 2015, již vypracoval McKinsey Global Institute, se v mnoha vyspělých zemích zadlužení domácností v letech 2000 až 2007 zdvojnásobilo na více než 200 procent příjmu. Domácnosti v zemích, jež v letech 2008 a 2009 postihla hospodářská krize nejsilněji, od té doby svůj dluh už snížily, ale ve většině vyspělých zemí poměr zadlužení domácností nadále rostl. Po krachu let 2008 a 2009 následoval velký vzestup vládních dluhů. Například dluh britské vlády se zvýšil z hodnoty těsně převyšující 40 procent HDP v roce 2007 na dnešních 92 procent.