Zatímco dnes musí zájemci o koupi státních nemovitostí složitě prohlížet nabídku na stránkách jednotlivých úřadů, nově bude vše přístupné na jednom místě. Díky novele zákona o majetku České republiky totiž budou od března ministerstva, ale i další státní instituce povinně převádět své nepotřebné budovy a pozemky pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Právě on bude rozhodovat o tom, jestli se nemovitost prodá, nebo se využije jinak, a informace pro případné zájemce vyvěsí na svém webu.