Výzva Donalda Trumpa, aby se muslimům zakázal vstup do Spojených států, mě přivedla k následující názorové výměně se dvěma mladými přáteli: "Kdyby bylo třeba volit mezi muslimským přistěhovalectvím a zachováním liberálních mravních hodnot," ptal jsem se, "pro co byste se rozhodli?" Oba odmítli premisu mé otázky. Mravní kodex samotných přistěhovalců, argumentovali, může být reakční, ale jejich děti, vyrůstající v dnešní Británii, USA nebo kontinentální Evropě, budou úplně jiné. Je to ale pravda?