Ještě po devíti letech se mi často vrací pohled na utrápeného pána, který byl v nemocnici kvůli špatnému tepennému zásobení nohou. Tato nemoc je 16krát častější u kuřáků, i on sám ještě v té době kouřil. Z nemocnice skoro utíkal. Ptal jsem se proč. "Moje žena právě leží na plicním. Má rakovinu plic, stadium čtyři," sdělil mi. Chtěl jsem vědět, zda dříve kouřila. "Ne, nikdy," odpověděl můj pacient. On i já jsme v ten okamžik věděli, že by asi nikdy rakovinu neměla, nebýt hlavně jeho kouření.